Gustav III:s Boulevard 46, 169 73, Solna

Prices

If you are prevented and do not come at your booked time or if you have warned a late (24 hours). You will be charged at the current rate

priser
priser

Connected to the insurance fund

You can also choose up to 12 months interest-free installment.

Pay the full amount the month after your treatment at no extra cost - no interest or fees

ÅtgärdBehandlingVårt prisErbjudande prisReferens-pris
Undersökning
Implantat konsultation, inkl. OPG 15009951035
101Undersökning utförd av tandläkare, grundavgift865865
103Kompletterande undersökning, utförd av tandläkare412375
107Omfattande kompletterande undersökning, utförd av tandläkare11751070
108Utredning utförd av tandläkare19101740
111Undersökning utförd av tandhygienist, grundavgift726660
112Undersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist, grundavgift940855
113Akut undersökning, utförd av tandhygienist 308280
114Kompletterande parodontal undersökning eller karisutredning , utförd av tandhygienist, 577525
Röntgenåtgärder mm
121Röntgenundersökning av enskild tand8060
122Röntgenundersökning, delstatus260
123Röntgenundersökning, helstatus820820
124Panoramaröngen580530
125Röntgenundersökning, extraoral (snedlateral eller ramusprojektion, käkledsöversikt eller datortomografisk undersökning av en eller två tänder)565520
126Röntgenundersökning, omfattande10851005
127Röntgenundersökning, delstatus260195
128Röntgenundersökning, större delstatus340340
131Tomografiundersökning, en kvadrant 16201000
132Tomografiundersökning, två kvadranter 21301285
133Tomografiundersökning, tre kvadranter, sinus, käkled eller traumautrednung 26301575
134Tomografiundersökning, fyra kvadranter 31401860
141Studiemodeller för behandlingsplanering 680600
161Salivsekretionsmätning660625
162Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning510 + faktura400
163Biopsi, åtgärden innefattar tagande av biopsi, eventuell sutur och svar 1520 + faktura995
164Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD)525610
Sjukdomsförebyggande åtgärder
201Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar/problem435430
204Profylaxskena895815
205Fluorbehandling, kortare behandlingstid, vid behov professionell tandrengöring192175
206Fluorbehandling, vid behov professionell tandrengöring420350
207Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten310280
208Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande550530
209Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande850825
20ABorttagande av tandsten och/eller professionell tandrengöring, mindre omfattande5000
20BBorttagande av tandsten och/eller professionell tandrengöring8350
20CBorttagande av tandsten och/eller professionell tandrengöring, mer omfattande16100
20DProfessionell tandrengöring med Airflow5000
Sjukdomsbehandlande åtgärder
301Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling450410
302Sjukdomsbehandlande åtgärder850770
303Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling16101140
304Sjukdomsbehandlande åtgärder, särskilt tidskrävande18801710
311Instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem455430
312Uppföljande instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem205175
313Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer15201075
Sjukdomsbehandlande åtgärder, forts
314Beteendemedicinsk behandling705495
321Icke-operativ behandling av kariessjukdom485435
322Stegvis exkavering12501135
341Behandling av parodontal sjukdom eller pari-implantit, mindre omfattning1000530
342Behandling av parodontal sjukdom eller pari-implantit, större omfattning15001035
343Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller pari-implantit, särskilt tidskrävande mindre omfattning19001560
362Lustgassedering, per gång835835
Tanduttagning och dento-alveolär kirurgi
401Tanduttagning, en tand10351035
402Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand17151715
403Tanduttagning, tillkommande enkel405185
404Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadtant och/eller annan vävnad, per operationstillfälle31653165
405Omfattande dento-alveolär kirurgi42204220
406Tanduttagning, övertalig tand 12501035
407Övrig dento-alveolär kirurgi eller plastik, per operationstillfälle25352085
Implantatkirurgiska åtgärder
420Implantat, per styck31402855
421Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat69003330
422Kirurgisk friläggning av ett impantat vid tvåstegsteknik16801525
423Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre impantat80004725
424Kirurgisk friläggning av två eller tre imlantat vid tvåstegteknik18801710
425Operation avseende käkbensförankrade implantat, fler än tre implantat110006415
426Kirurgisk friläggning av fler än tre implantat vid tvåstegsteknik25152285
427Benaugmentation med egen benvävnad, per operationstillfälle44404035
428Benaugmentation med benersättningsmaterial, per operationstillfälle53704880
429Borttagande av implantat, per operationstillfälle43803980
430Peri- operativ kirurgi vid implantatbehandling, tilläggsåtgärd16901535
431Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation35002565
432Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation35001910
435Avlägsnande av implantat15001035
436Avlägsnande av implantat, enkel500185
Parodontalkirurgiska åtgärder
441Parodontalkirurgisk behandling vid en eller två tänder eller kirurgisk behandling av peri-implantit vid ett immplantat, per operationstillfälle 27902535
442Parodontalkirurgisk behandling vid tre till sex tänder, per operationstillfälle 39453585
443Kirurgisk behandling av peri-implantit vid två till fyra implantat, per operationstollfälle37553415
444Omfattande parodontalkirurgisk behandling vid sju tänder eller fler eller vid tre tänder eller fler fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle51154650
445Omfattande kirurgisk behandling av peri-implantit vid fem implantat eller fler eller vid tre implantat eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle52454650
446Rekonstruktiv behandling med mebran25301840
447Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial20201245
448Fritt bindvävstransplantat vid lambå operation1515755
44ATillägg för benersättning2000
44BTillägg för membran2000
44CTillägg för komponenter utöver standard Under konsult0
44DImplantat Surgical guide40001740
451Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3–3 39453295
452Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kva51154555
453Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodon42003470
454Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodon52454555
480Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd370335
Rotbehandling
501Rensning och rotfyllning, en rotkanal41703445
502Rensning och rotfyllning, två rotkanaler45654150
503Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler57305210
504Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler62505680
520Akut endodontisk behandling, annan behandlare1015920
521Akut endodontisk behandling890810
522Komplicerad kanallokalisation895815
523Stiftborttagning13101190
541Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle (rotspetspetsoperation)40803710
541-1Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle, flerrotiga tänder, eller fler tänder40803710
542Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd13251045
50AExplorativ endodontisk behandling el. upprensad tand där behandling avbryts9000
50BExplorativ endodontisk behandling el. upprensad tand där behandling avbryts, mer omfattande18000
50CBehandling av tand med resorption, perforation eller öppet apex, inkl material18000
50DBorttagande av frakturerad fil i rotkanal9000
50EBorttagande av frakturerad fil i rotkanal, mer omfattande18000
Bettfysiologiska åtgärder
601Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation39303575
602Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation39303575
603Reponeringsskena, per skena62505680
604Mjukplastskena, laboratorieframställd, för bettfysiologisk behandling, per skena25452140
606Motorisk aktivering 575525
607Bettslipning för ocklusal stabilisering835760
Reparativa åtgärder
701Fyllning av en yta på framtand eller hörntand675615
702Fyllning av två yta på framtand eller hörntand1070975
703Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand12751160
704Fyllning av en yta på molar eller premolar865785
705Fyllning av två ytor på molar eller premolar12701155
706Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar16951540
707Krona i plastisk material, klinikframställd19251750
708Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi660555
Protetiska åtgärder
800Permanent tandstödd krona, en per käke, standardmaterial( Metal keramik)64205835
800KPermanent tandstödd krona, en per käke, material utöver standard( Helkeramiskt)67755835
800ZPermanent tandstödd krona, en per käke ( Heramiskt eller Zirconium)69305835
801Permanent tandstödd krona, flera i samma käke, standardmaterial( Metal keramiskt)49904535
801KPermanent tandstödd krona, flera i samma käke, material utöver standard(EMAX)58404535
801ZPermanent tandstödd krona, flera i samma käke( Helkeramiskt eller Zirconium)61504535
802Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift35153195
803Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift16801525
804Hängande led vid tandstödd protetik, per led, standartmaterial( Metal keramiskt)24602235
804KHängande led vid tandstödd protetik, per led, material utöver standard(EMAX eller helkeramiskt)25702235
804ZHängande led vid tandstödd protetik, per led(Zirconium)29002235
805Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd, standardmaterial20901900
805KEmaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd ( Helkeramiskt eller Zirconium)21001900
805ZEmaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd ( Zirconium)23551900
806Radikulärförankring vid avtagbar protes38203475
807Semipermanent krona eller händande led, per led, med gjuten eller fräst inre del27402490
808Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner37453405
809Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led11701065
Reparation av tandstödd protetik
810Skalfasad5000
811Cementering av lossnad protetisk konstruktion, per stöd 630570
811-1Cementering av lossnad protetisk konstruktion, per stöd, med teknikerinsats955570
812Reparation av krona, bro eller barkonstruktion16451495
813Broreparation med tandteknisk insats50104555
814Broreparation med tandteknisk insats, omfattande86607870
815Sadelkrona58005270
Avtagbar protetik
822Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder40903715
822-1Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder, flexible 5000
823Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder57555230
824Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad1225011135
825Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachemnts1386512605
826Attachments, per styck, material110100
827Hel underkäksprotes inkl. erforderligt antal prefabricerade tänder103359395
828Hel överkäksprotes inkl. erforderligt antal prefabricerade tänder103359395
829Immediatprotes, inkl. tänder. Innefattar inte justering77557050
Reparation av avtagbar protes
831Justering av avtagbar protes420380
832Lagning av protes eller tillsättning av protestand20251270
833Rebasering av protes28502590
834Lagning av protes där avtryck krävs21801980
835Rebasering och lagning av protes33803075
836Komplicerad lagning av protes där svetsning av nya fästen begövs42503865
837Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes73406670
839Inmontering av förankringselement33253025
Övriga åtgärder i samband med protetisk behandling
845Ocklusionskorrigerande bettslipning21601965
846Skena, hel eller cementerad i sektioner för vertikal platsberedning eller bettstabilisering55604790
847Klammerplåt44154015
848Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition 610555
Implantatprotetiska åtgärder
850eImplantatförankrad krona, en per käke, helkeramiskt ( EMAX ) 90508225
850zImplantatförankrad krona, en per käke ( Zirconium)91508225
850SImplantatförankrad krona, en per käke, skruvad där keramen är direk bränd på distansen ( Metal keramiskt)90508225
850SKImplantatförankrad krona, en per käke, skruvad där keramen är direk bränd på distansen ( Helkeramisk)94308225
850SZImplantatförankrad krona, en per käke, skruvad där keramen är direk bränd på distansen ( Zirconium)98208225
852 Implantatförankrad krona, flera i samma käke, (Metal keramiskt) 70206380
852KImplantatförankrad krona, flera i samma käke (Helkeramiskt)70206380
852SImplantatförankrad krona, flera i samma käke, skruvad där keramen är direkt bränd på distansen(Metal keramiskt)75256380
852SKImplantatförankrad krona, flera i samma käke, skruvad där keramen är direkt bränd på distansen ( Helkeramiskt)80006380
852SZImplantatförankrad krona, flera i samma käke115006380
852ZImplantatförankrad krona, flera i samma käke (Zirconium)75256380
853Händgande led vid implantatförankrad bro ( Metal keramiskt)26002235
853KHändgande led vid implantatförankrad bro, helkeramiskt32002235
853ZHändgande led vid implantatförankrad bro, zirconium 32002235
854Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led23952175
855Fästskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat, per implantat605550
856Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led på implantat, per led15701425
Implantatprotetiska åtgärder, forts
857Fästskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona på implantat, per implantat545495
858Distans inklusive centrumskruv, per skyck29001275
859Integrerad distans/kopplingskomponent 29001090
861Implantatförankrad bro, överkäke, fyra implantat3860032325
862Implantatförankrad bro, överkäke, fem implantat eller fler4162534335
863Implantatförankrad bro, överkäke, sex implantat eller fler 3588545650
865Implantatförankrad bro,underkäke, fyra implantat eller fler3128038575
86CTillägg för porslinsfasader hel implantatbro 6900
86GGuideskena3000
871Implantatstödd täckprotes, överkäke, två implantat eller implantatstödd täckprotes, underkäke, oavsett antal implantat1760024310
872Implantatstödd täckprotes, överkäke, tre implantat1984026355
873Implantatstödd täckprotes, överkäke, fyra implantat2242530395
874Tillägg för alveolarbar vid implantat, två implantat44754920
874CTillägg för alveolarbar vid implantat, två implantat vid CadCam-teknik44754920
875Tillägg för alveolarbar vid implantat, tre implantat52755800
875CTillägg för alveolarbar vid implantat, tre implantat vid CadCam-teknik52756200
876Tillägg för alveolarbar vid implantat, fyra implantat 70357740
876CTillägg för alveolarbar vid implantat, fyra implantat vid CadCam-teknik70359740
877Implantatstödd töckprotes, exkl. implantat, komponenter och förankringselement1460016500
878Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck 285315
Reparation av implantat och implantatstödd protetik
880Av- och återmontering av implantatförankrad konstuktion på ett till två implantat23702155
881Reparation av impantatförankrad konstruktion, mindre omfattande utan tandteknisk insats12301120
882Av- och återmontering av implantatförankrad konstuktion på tre eller fler impantat32352940
883Reparation/ombyggnad av fast implantatförankrad konstruktion , tandteknisk insats62655695
884Reparation/ombyggnad av implantatförandkrad bro, omfattande tandteknisk insats1155510505
888Fästskruv, per styck255180
889Centrumskruv, per styck 855375
890Implantatförankrad krona på befintligt implantat7160
890KImplantatförankrad krona på befintligt implantat, helkeramisk7810
892Läkdistans, per styck 450335
900Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader 89709085
Utbytesåtgärden
921Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning fram eller hörntandv1160
922Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning molar eller premolar65851540
925Utbytesåtgärd. Operation avseende ett käkbensförankrat implantat inklusive ev. friläggning och distansanslutning vid entandslucka. Implantat ingår80004535
925aUtbytesåtgärd. Används när implantat sätts i två entandsluckor samtidigt 80004535
925bUtbytesåtgärd. Används när implantat sätts i två entandsluckor samtidigt som två ersättningsberättigande implantat sätts29904350
Utbytesåtgärd
926Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat i entandslucka, en per käke (EMAX Zirconium)115006765
926aUtbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat i entandslucka, två eller fler per käke80056545
926KUtbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat i entandslucka, en per käke, skruvad där keramen är direkt bränd på distansen123856545
926KaUtbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat i entandslucka, två eller fler per käke, skruvad där keramen är direkt bränd på distansen 105056545
928Utbytesåtgärd. Operation avseende ett käkbensförankrat implantat inklusive eventuell friläggning och distansanslutning i entandslucka när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på. Implantat ingår810522052235
929Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat i entandslucka när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på984044704535
929KUtbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat i entandslucka när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på, skruvad där keramen är direkt bränd på distansen1234044704535
940Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka1130011300
941Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka när åtgärd 800 eller 801 har73456765
Övrigt
k-lamOnly covers or masks the outer surface of teeth (labially)
k-line Clear Aligners
k-smCovers teeth from inside and outside (Labial and lingual)
KonsOmfattande akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare
SL 2Blekning , per käke, hem blekning1500
SL 2-1Blekning, upprerad600
SL 3Blekning, avital tand625
SL 3-1Blekning, avital tand inläggsbyte350
SL 4Hemblekning över- och underkäke2350
SL 4-1Kliniktandblekning 3300
SL 5Kliniktandblekning + kompletterande hemblekning 4900
Övrigt, forts
INSkriftligt intyg500
LINSkriftligt intyg, ringa omfattning300
PAPatientavgift 200
Uteblivande/sena återbud, tidsdebitering från 1000/tim
UBUteblivet per halvtimme bokad besök350
F.AvgFakturaavgift 50
We use cookies to customize content and to analyze our traffic. By using our services you accept that cookies are used.