Gustav III:s Boulevard 46, 169 73, Solna

Prices | Dental Clinic Stockholm | Renaissance Dental


If you are prevented and do not come at your booked time or if you have warned a late (24 hours). You will be charged at the current rate

priser

Connected to the insurance fund

Försäkringskassan / dental care support

Läs mer om tandvårdstöd hos på försäkringskassans hemsida

priser

Lån och krediter som ger människor bättre förutsättningar till en god livskvalitet.

Calculate and apply

Human Konto – A free credit agreement with the possibility of
installments without interest!

In collaboration with Human Finance, we offer various options for partial payment of our treatments. You can e.g. borrow interest-free for your treatment and split your payment over up to 24 months.

Åtgärd Behandling Vårt pris
p941 Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på 7750
p940 Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro 13500
p929 Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/implantatstödd krona 11540
929K Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat vid 12500
p928 Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatoperation 10500
p926 Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatstödd krona 12500
926Ema Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat vid 12500
926MK Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat vid 12500
926ZS Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat vid 12500
p925 Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantat- operation 10000
924 Utbytesåtgärd. Fasad i stället för ersättningsberättigande fyllning, tandposition 4–5 8500
923 Utbytesåtgärd. Fasad i stället för ersättningsberättigande fyllning, tandposition 1–3 8500
p922 Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar 7350
p921 Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand 7850
p908 Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling mer än 2 år 35600
p907 Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år 30500
p906 Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år 26500
p905 Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 6 månader till 1 år 22300
p904 Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år 29100
p903 Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 år till 2 år 23000
p902 Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år 21000
p901 Tandreglering, en käke, aktiv behandling 6 månader till 1 år 16000
p900 Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader 10800
p897 Åtgärdande av tekniska implantatkomplikationer 3050
p896 Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat 1720
p895 Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat 1600
p894 Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat 1265
p893 Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat 1210
p892 Läkdistans, per styck 750
p889 Distansskruv, per styck 750
p888 Fästskruv/broskruv, per styck 255
p884 Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs 9500
p883 Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats 5100
p881 Reparation av fast implantatstödd konstruktion, mindre omfattande 1350
p878 Förankringselement täckprotes, per styck 350
p877 Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement 18700
p876 Tillägg för alveolarbar på fyra implantat 10000
876C Tillägg för alveolarbar vid implantat, fyra implantat 9740
p875 Tillägg för alveolarbar på tre implantat 7300
875C Tillägg för alveolarbar vid implantat, tre implantat 7000
p874 Tillägg för alveolarbar på två implantat 5450
874C Tillägg för alveolarbar vid implantat, två implantat 5250
p873 Implantatstödd täckprotes i överkäke på fyra implantat eller fler 39395
p872 Implantatstödd täckprotes i överkäke på tre implantat 34355
p871 Implantatstödd täckprotes i överkäke på två implantat, eller implantatstödd täckprotes i underkäke på implantat oavsett antal implantat 26310
p865 Implantatstödd bro i underkäke på fyra eller fler implantat 47000
p863 Implantatstödd bro i överkäke på sex eller fler implantat 52500
p862 Implantatstödd bro i överkäke på fem implantat 52000
p861 Implantatstödd bro i överkäke på fyra implantat 48600
p859 Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd 2900
p858 Distans inklusive distansskruv, per styck 2900
p857 Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona, per implantat 575
p856 Långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona eller hängande led, per led 1775
p855 Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent implantatstödd krona, per implantat 640
p854 Semipermanent implantatstödd krona eller hängande led, per led 2500
p853 Hängande led vid implantatstödd bro 2700
853Z Hängande led vid implantatförankrad bro 3200
p852 Implantatstödd krona, flera i samma käke 9200
852K Implantatförankrad krona, flera i samma käke 9760
852S Implantatförankrad krona, flera i samma käke 9760
852SK Implantatförankrad krona, flera i samma käke 9760
852SZ Implantatförankrad krona, flera i samma käke 12500
852Z Implantatförankrad krona, flera i samma käke 12500
p850 Implantatstödd krona, en per käke 11500
850E Implantatförankrad krona, en per käke (E-Max) 12500
850S Implantatförankrad krona, en per käke (E-Max) 12500
850SK Implantatförankrad krona, en per käke (MK) 9670
850SZ Implantatförankrad krona, en per käke (Screw 2inc) 12500
850Z Implantatförankrad krona, en per käke (Zircon. cemented) 12500
p848 Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition 660
p847 Klammerplåt 4550
p846 Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering 5560
p845 Ocklusionskorrigerande bettslipning 2310
p839 Inmontering av förankringselement 3560
p837 Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes 7750
p836 Komplicerad lagning av protes 4520
p835 Rebasering och lagning av protes 3620
p834 Lagning av protes där avtryck krävs 2500
p833 Rebasering av protes 3050
p832 Lagning av protes eller tillsättning av protestand 2025
p831 Justering av avtagbar protes 445
p829 Immediatprotes, hel käke 8300
p828 Hel överkäksprotes 11500
p827 Hel underkäksprotes 11500
p826 Attachments, per styck 115
p825 Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments 14500
p824 Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad 14000
p823 Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 6440
p822 Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, en till tre tänder 4400
p815 Sadelkrona 5995
p814 Broreparation med tandteknisk insats, omfattande 9250
p813 Broreparation med tandteknisk insats 5300
p812 Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats 1770
p811 Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd 750
811-1 Cementering av lossnad protetisk konstruktion på tand eller implantat, per stöd 955
p809 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led 1290
p808 Innerkrona för teleskop- eller konuskonstruktion 3900
p807 Semipermanent krona, brostöd eller hängande led, per led 3650
p806 Radikulärförankring vid avtagbar protes 4100
p805 Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd 2250
805K Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd 2250
805Z Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd 2550
p804 Hängande led vid tandstödd protetik, per led 2600
804K Hängande led vid tandstödd protetik, per led 2610
804Z Hängande led vid tandstödd protetik, per led 2900
p803 Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift 1810
p802 Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift 3780
p801 Permanent tandstödd krona, flera i samma käke 5850
801K Permanent tandstödd krona, flera i samma käke 5850
801Z Permanent tandstödd krona, flera i samma käke 6700
p800 Permanent tandstödd krona, en per käke 7500
800K Permanent tandstödd krona, en per käke 7100
800Z Permanent tandstödd krona, en per käke 7500
p708 Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd 780
p707 Krona i plastiskt material, klinikframställd 2150
p706 Fyllning av tre eller fler ytor på molar eller premolar 1855
p705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar 1495
p704 Fyllning av en yta på molar eller premolar 1050
p703 Fyllning av tre eller fler ytor på framtand eller hörntand 1650
p702 Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand 1240
p701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand 790
650 Motorisk aktivering, distanskontakt via videolänk 0
p607 Bettslipning för ocklusal stabilisering 990
p606 Motorisk aktivering 660
p604 Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 2600
p603 Reponeringsskena, per skena 6700
p602 Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 4300
p601 Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 4300
p541 Apikalkirurgisk behandling 5350
541-1 Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle 4500
p523 Stiftborttagning 1480
p522 Komplicerad kanallokalisation 1050
p521 Akut trepanation och kavumexstirpation 1150
p520 Akut endodontisk behandling, annan behandlare 1250
p504 Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler 6950
p503 Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler 6300
p502 Rensning och rotfyllning, två rotkanaler 5050
p501 Rensning och rotfyllning, en rotkanal 4250
p480 Sjukvårdskontakt för att säkerställa koagulation, tilläggsåtgärd 400
p454 Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3–3 7250
p453 Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3–3 5550
p452 Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3–3 7250
p451 Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3–3 5500
p448 Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd 1515
p447 Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd 2020
p446 Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd 2530
p436 Avlägsnande av ett implantat 1150
p433 Sinuslyft utan autologt ben eller benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd 15000
p432 Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd 4300
p431 Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd 5800
p430 Benaugmentation med autologt ben i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd 2000
p429 Kirurgiskt avlägsnande av implantat 5000
p428 Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant 8230
p427 Benaugmentation med autologt ben i en kvadrant 6500
p426 Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik 4000
p425 Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat 12000
p424 Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik 3500
p423 Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat 8000
p422 Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik 3050
p421 Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat 6900
p420 Implantat, per styck, tilläggsåtgärd 3950
p410 Tandextraktion, ytterligare när flera tandextraktioner utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärd 1250
p409 Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med parodontalkirurgiska åtgärder, tilläggsåtgärd 1950
p408 Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande 7500
p407 Övrig kirurgi eller plastik 5000
p406 Tandextraktion, övertalig tand 1400
p405 Omfattande dentoalveolär kirurgi 5300
p404 Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad i samma kvadrant 4005
p403 Tandextraktion, enkel 550
p402 Tandextraktion, när separation eller friläggning krävs, en tand 1950
p401 Tandextraktion, en tand 1400
p362 Lustgassedering, per gång 990
352 Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd, distanskontakt via videolänk 405
351 Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd, 60 minuter eller mer, distanskontakt via videolänk 875
350 Rådgivande samtal eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem, distanskontakt via videolänk 330
p343 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande 2700
p342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande 1350
p341 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande 800
p322 Stegvis exkavering 1350
p321 Icke-operativ behandling av kariessjukdom 550
p314 Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd 705
p313 Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd, 60 minuter eller mer 1520
p312 Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 220
p311 Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 530
p304 Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande 2200
p303 Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande 1610
p302 Sjukdoms- eller smärtbehandling 960
p301 Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande 510
252 Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention, distanskontakt via videolänk 405
251 Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention, 60 minuter eller mer, distanskontakt via videolänk 875
250 Rådgivande samtal eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem, distanskontakt via videolänk 330
p214 Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention 600
p213 Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention, 60 minuter eller mer 1285
p209 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande 990
p208 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande 650
p207 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten 335
p206 Fluoridbehandling 430
p205 Fluoridbehandling, kortare behandlingstid 220
p204 Profylaxskena, per skena 970
p201 Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 550
p164 Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD) 780
p163 Biopsi 1520
p162 Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning 510
p161 Salivsekretionsmätning 770
p142 Digitala studiemodeller för behandlingsplanering 760
p141 Analoga studiemodeller för behandlingsplanering 760
p134 Tomografiundersökning, fyra kvadranter 3200
p133 Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkleder 2630
p132 Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus 2130
p131 Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3–3 1620
p128 Röntgenundersökning, större delstatus 400
p127 Röntgenundersökning, delstatus 260
p126 Röntgenundersökning, omfattande 1190
p125 Röntgenundersökning, extraoral 630
p124 Panoramaröntgenundersökning 700
p123 Röntgenundersökning, helstatus 975
p121 Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition 90
p114 Fullständig parodontal undersökning eller fördjupad kariesutredning, utförd av tandhygienist 660
p113 Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist 465
p112 Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist 1050
p111 Basundersökning, utförd av tandhygienist 810
p108 Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare 2400
44D Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare 4000
p107 Omfattande undersökning, utförd av tandläkare 1400
Kons Omfattande akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare 995
p103 Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare 460
p101 Basundersökning, utförd av tandläkare 1030