Gustav III:s Boulevard 46, 169 73, Solna

Prices | Dental Clinic Stockholm | Renaissance Dental

We're updating our prices, if you have question please contact us 08-650-10-60

If you are prevented and do not come at your booked time or if you have warned a late (24 hours). You will be charged at the current rate

priser

Connected to the insurance fund

Försäkringskassan / tandvårdsstöd

Läs mer om tandvårdstöd hos på försäkringskassans hemsida

priser

Lån och krediter som ger människor bättre förutsättningar till en god livskvalitet.

Räkna ut och ansök

Human Konto – A free credit agreement with the possibility of
installments without interest!

In collaboration with Human Finance, we offer various options for partial payment of our treatments. You can e.g. borrow interest-free for your treatment and split your payment over up to 24 months.

Åtgärd Behandling Vårt pris Erbjudande pris Referens-pris
Implantat konsultation, inkl. OPG 1500 995 1035
101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 900 900
103 Kompletterande undersökning, utförd av tandläkare 430 390
107 Omfattande akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare 1220 1110
108 Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare 1990 1805
111 Basundersökning utförd av tandhygienist 760 690
112 Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygie 985 895
113 Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist 320 290
114 Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning utförd av tandh 605 550
121 Röntgenundersökning av enskild tand 80 60
122 Röntgenundersökning, delstatus 260
123 Röntgenundersökning, helstatus 935 850
124 Panoramaröntgenundersökning 605 550
125 Röntgenundersökning, extraoral 595 540
126 Röntgenundersökning omfattande 1140 1035
127 Röntgenundersökning, delstatus 260 205
128 Röntgenundersökning, större delstatus 385 350
131 Tomografiundersökning, en kvadrant 1620 1035
132 Tomografiundersökning, två kvadranter 2130 1335
133 Tomografiundersökning, tre kvadranter, sinus, käkled eller traumautredning 2630 1635
134 Tomografiundersökning, fyra kvadranter 3140 1935
141 Studiemodeller, för behandlingsplanering 680 615
142 Digitala studiemodeller för behandlingsplanering 490 445
161 Salivsekretionsmätning 720 655
162 Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning 510 400
163 Biopsi 1520 1100
164 Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD) 745 675
201 Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller p 495 450
204 Profylaxskena, per skena 930 845
205 Fluorbehandling, kortare behandlingstid 205 185
206 Fluorbehandling 420 365
207 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten 320 290
208 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande 610 555
209 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande 952 865
20D Professionell tandrengöring med Airflow 500
301 Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling 468 425
302 Sjukdomsbehandlande åtgärder 880 800
303 Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling 1610 1180
304 Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande 1945 1765
311 Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 495 450
312 Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar el 205 180
313 Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer 1520 1125
314 Beteendemedicinsk behandling 705 520
321 Icke-operativ behandling av kariessjukdom 500 455
322 Stegvis exkavering 1293 1175
341 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning 1000 555
342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning 1500 1085
343 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande beh 1900 1630
362 Lustgassedering, per gång 952 865
401 Tanduttagning, en tand 1230 1115
402 Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand 1745 1585
403 Tanduttagning, tillkommande, enkel 490 445
404 Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller ann 3605 3275
405 Omfattande dentoalveolär kirurgi 4810 4370
406 Tanduttagning, övertalig tand 1230 1115
407 Övrig detoalveolär kirurgi eller plastik, per operationstillfälle 2550 2160
408 Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande 4810 4370
409 Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med parodontalkir 1850 1605
410 Tanduttagning, ytterligare när flera tanduttagningar utförs under samma dag el 1115 870
420 Implantat, per styck 3240 2945
421 Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat 6900 3295
422 Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik 1800 1580
423 Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat 8000 4795
424 Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik 2000 1770
425 Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat 11000 6635
426 Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik 2700 2365
427 Benaugmentation med egen benvävnad, per operationstillfälle 4700 4175
428 Benaugmentation med benersättningsmaterial, per operationstillfälle 5550 5040
429 Kirurgiskt avlägsnande av implantat, per operationstillfälle 4600 4115
430 Peri-operativ kirurgi vid implantatkirurgi, tilläggsåtgärd 1850 1590
431 Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation 3500 2650
432 Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallat 3500 1975
435 Avlägsnande av ett implantat 1500 1075
436 Avlägsnande av implantat, enkel 500 195
446 Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläg 2530 1900
447 Rekonstruktiv behandlingling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd, per o 2020 1280
448 Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd, per operationstil 1515 785
44A Tillägg för benersättning 2000
44B Tillägg för membran 2000
44D Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare 4000 1805
451 Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3–3 4100 3410
452 Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kva 5300 4715
453 Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med par 4200 3590
454 Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med par 5245 4715
480 Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd 400 340
501 Rensning och rotfyllning, en rotkanal 4170 3565
502 Rensning och rotfyllning, två rotkanaler 4725 4295
503 Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler 5930 5390
504 Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler 6470 5875
50A Explorativ endodontisk behandling el, upprensad tand där behandling avbryts 900
50B Explorativ endodontisk behandling el, upprensad tand där behandling avbryts, 1800
50C Behandling av tand med resorption, perforation eller öppet apex, inkl material 1800
50D Borttagande av frakturerad fil i rotkanal 900
50E Borttagande av frakturerad fil i rotkanal, mer omfattande 1800
520 Akut endodontisk behandling, annan behandlare 1045 950
521 Akut endodontisk behandling 925 840
522 Komplicerad kanallokalisation 930 845
523 Stiftborttagning 1355 1230
541 Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle 4225 3840
541-1 Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle 4225 3840
542 Apikalkirurgisk behandling,ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tillä 1325 1080
601 Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per 4045 3675
602 Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per 4045 3675
603 Reponeringsskena, per skena 6430 5845
604 Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologiska indikationer, 2600 2205
606 Motorisk aktivering 605 550
607 Bettslipning för ocklusal stabilisering 865 785
701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand 700 635
702 Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand 1110 1010
703 Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand 1365 1240
704 Fyllning av en yta på molar eller premolar 895 815
705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar 1315 1195
706 Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar 1750 1595
707 Krona i plastiskt material, klinikframställd 1995 1810
708 Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd 660 575
800 Permanent tandstödd krona, en per käke (metal keramik) 6605 6005
800K Permanent tandstödd krona, en per käke 6775 6005
800Z Permanent tandstödd krona, en per käke 6930 6005
801 Permanent tandstödd krona, flera i samma käke(Metal keramik) 5135 4665
801K Permanent tandstödd krona, flera i samma käke 5840 4665
801Z Permanent tandstödd krona, flera i samma käke 6150 4665
802 Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift 3620 3290
803 Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift 1740 1580
804 Hängande led vid tandstödd protetik, per led 2515 2285
804K Hängande led vid tandstödd protetik, per led 2570 2285
804Z Hängande led vid tandstödd protetik, per led 2900 2285
805 Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd 2200 1955
805K Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd 2200 1955
805Z Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd 2355 1955
806 Radikulärförankring vid avtagbar protes 3935 3575
807 Semipermanent krona eller hängande led, per led 2810 2555
808 Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner 3855 3505
809 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande 1200 1090
810 Skalfasad 5840
811 Cementering av lossnad protetisk konstruktion på tand eller implantat, per stöd 665 605
811-1 Cementering av lossnad protetisk konstruktion på tand eller implantat, per stöd 955 605
812 Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats 1700 1545
813 Broreparation med tandteknisk insats 5165 4695
814 Broreparation med tandteknisk insats, omfattande 8885 8115
815 Sadelkrona 5965 5420
822 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder 4200 3815
822-1 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder, flexible 5000
823 Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 5910 5370
824 Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad 12520 11380
825 Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachm 14170 12880
826 Attachments, per styck 110 100
827 Hel underkäksprotes 10635 9665
828 Hel överkäksprotes 10635 9665
829 Immediatprotes, hel käke 7960 7235
831 Justering av avtagbar protes 435 395
832 Lagning av protes eller tillsättning av protestand 2025 1305
833 Rebasering av protes 2935 2665
834 Lagning av protes där avtryck krävs 2230 2030
835 Rebasering och lagning av protes 3480 3165
836 Komplicerad lagning av protes 4360 3960
837 Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vi 7525 6840
839 Inmontering av förankringselement, per käke 3430 3115
845 Ocklusionskorrigerande bettslipning 2230 2025
846 Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning, eller bett 5560 4585
847 Klammerplåt 4545 4130
848 Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, 635 575
850 Implantatförankrad krona, en per käke (MK) 9430 8445
850E Implantatförankrad krona, en per käke (E-Max) 12500 8445
850S Implantatförankrad krona, en per käke (E-Max) 12500 8445
850SK Implantatförankrad krona, en per käke (MK) 9430 8445
850SZ Implantatförankrad krona, en per käke (Screw 2inc) 12500 8445
850Z Implantatförankrad krona, en per käke 12500 8445
852 Implantatförankrad krona, flera i samma käke 7205 6550
852K Implantatförankrad krona, flera i samma käke 7205 6550
852S Implantatförankrad krona, flera i samma käke 7525 6550
852SK Implantatförankrad krona, flera i samma käke 8000 6550
852SZ Implantatförankrad krona, flera i samma käke 12500 6550
852Z Implantatförankrad krona, flera i samma käke 12500 6550
853 Hängande led vid implantatförankrad bro 2600 2285
853Z Hängande led vid implantatförankrad bro 3200 2285
854 Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led 2500 2230
855 Fästskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat, per implantat 620 560
856 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande 1740 1580
857 Fästskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona på im 555 505
858 Distans inklusive centrumskruv, per styck 2900 1315
859 Integrerad distans/kopplingskomponent 2900 1120
861 Implantatförankrad bro, överkäke, fyra implantat (Acryl) 38600 33045
862 Implantatförankrad bro, överkäke, fem implantat (Acryl) 41625 35085
863 Implantatförankrad bro, överkäke, sex implantat eller fler (Acryl) 45650 36660
865 Implantatförankrad bro, underkäke, 4 implantat eller fler (Acryl) 38575 31960
86C Tillägg för porslinsfasader hel implantatbro 6900
86G Guideskena 3000
871 Implantatstödd täckprotes, överkäke, två implantat eller implantatstödd täckpro 24310 18085
872 Implantatstödd täckprotes, överkäke, tre implantat 26355 20385
873 Implantatstödd täckprotes, överkäke, fyra implantat eller fler 30395 23040
874 Tillägg för alveolarbar vid implantat, två implantat 5025 4565
874C Tillägg för alveolarbar vid implantat, två implantat 5025 4565
875 Tillägg för alveolarbar vid implantat, tre implantat 5920 5380
875C Tillägg för alveolarbar vid implantat, tre implantat 6200 5380
876 Tillägg för alveolarbar vid implantat, fyra implantat 7885 7165
876C Tillägg för alveolarbar vid implantat, fyra implantat 9740 7165
877 Implantatstödd täckprotes, exklusive implantat, implantatkomponenter och föra 16500 14985
878 Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck 315 295
880 Av- och återmontering av implantatförankrade konstruktioner på ett till två imp 2370
881 Reparation av implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande 1280 1160
882 Av- och återmontering av implantatförankrade konstruktioner på sammanlagt t 3235
883 Reparation/ombyggnad av fast implantatförankrad konstruktion med tandteknis 6265 3125
884 Reparation/ombyggnad av implantatförankrad bro där omfattande tandteknisk 11555 7655
888 Fästskruv, per styck 255 185
889 Centrumskruv, per styck 855 385
890 Implantatförankrad krona på befintligt implantat 7160
890K Permanent tandstödd krona, en per käke 7810
892 Läkdistans, per styck 450 345
893 Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre impla 1500 1120
894 Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre imp 1650 1175
895 Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler i 1700 1480
896 Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler 1850 1595
900 Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader 10345 9405
901 Tandreglering, en käke, aktiv behandling högst 1 år 15530 14115
902 Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år 19500 17560
903 Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1.5 år till 2 år 22800 20690
904 Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år 28200 25635
905 Tandreglering, två käkar, aktiv behandling högst 1 år 21900 19910
906 Tandreglering, två käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år 25690 23355
907 Tandreglering, två käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år 29475 26795
908 Tandreglering, två käkar, aktiv behandling mer än 2 år 34900 32270
921 Utbytesåtgärd. Krona istället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller 7125 1240
922 Utbytesåtgärd. Krona istället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller 6585 1595
925 Utbytesåtgärd. Operation avseende ett käkbensförankrat implantat inklusive ev 8000 4665
926 Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat 12500 6950
926Ema Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat 12500 6950
926MK Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat 12500 6950
926ZS Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat 12500 6950
928 Utbytesåtgärd. Operation avseende ett käkbensförankrat implantat inklusive ev 8105 2285
929 Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat 9840 4665
929K Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat 12340 4665
940 Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka 12580 11615
941 Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka när åtgärd 800 eller 801 h 7525 6950
Cer kr Ceramic krona eller fasad 5840
F. avg Fakturaavgift 50
k-lam Only covers or masks the outer surface of teeth (labially) 5000
k-line Clear Aligners 30000
k-sm Covers teeth from inside and outside (Labial and lingual) 5000
Kons Omfattande akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare 1755 1110
Konst Konsultation implants 995
LIN Skriftligt intyg, ringa omfattning 300
LN Skriftligt intyg 500
MaZk M material zirconium 20000
MocUpp Moc upp 5000
PA Patientavgift 200
Pat.av Patientavgift, landstingspatient. 200
Provis Tillfälliga kronor akrylik 400
rend1 reendo av en rot canal 1000
SL 2-1 Blekning, upprerad 600
SL 2 Blekning, per käke , hem blekning 1500
SL 3 Blekning, avital tand 625
SL 3-1 Blekning, avital tand inläggsbyte 350
SL 4 Hemblekning över- och underkäke 2350
SL 4-1 Kliniktandblekning 3300
SL 5 Kliniktandblekning + kompletterande hemblekning 4900
UB Uteblivet per halvtimme bokad besök 350
waxUpp Wax upp 5000
Zr pon Zirconium pontic 2900
We use cookies to personalize content and to analyze our traffic. Please decide if you are willing to accept cookies from our website.