Protetik (kronor & broar)

Protetik är:

Det finns olika typ av protetisk behandling: Kronor, Bro och Protes.

Protetik Kronor

Vid stora substansförluster som kan orsakas av till exempel stora kariesangrepp, frakturer av tanden, omfattande fyllningar eller kraftig tandslitage är en krona till tand rekommenderad.
En dental krona är en hätta som används för att övertäcka tanden och skydda den. Anledningen till varför vi rekommenderar att ersätta stora substansförluster med en krona istället för att ”lappa” med en plastlagning är att denna behandling vid dessa fall är starkare och långtidsprognosen för god hållbarhet mycket bättre.
Det finns flera typer av kronor för tand med olika material. Vanligast är helkeramiska kronor (porslin). Vid konsultation görs en bedömning av tanden ur teknisk, hållbarhet och estetisk synpunkt och du har möjlighet att diskutera de olika typerna av kronor och därmed vara trygg med val av krona och behandling.

Protetik Bro

En vanlig behandling vid ersättning av saknade tänder (luckor i bettet) är en bro.
För att kunna ersätta luckan med en bro måste man främst ha goda stödtänder med stark fäste till käkbenet på vardera sida om luckan.
Vid konsultation gör din tandläkare en noga bedömning och presenterar de mest optimala alternativen så att du känner dig trygg med ditt val.

Protetik Tandproteser

Avtagbar delprotes

För en del patienter är avtagbar tandprotes den mest passande lösningen för att fylla ut tandluckor. En delprotes hålls på plats med hjälp av klamrar som fäster mot de egna kvarvarande tänderna.
Det kan följaktligen vara lättare att tugga och äta normalt med en delprotes om vi jämför med en helprotes som bara fäster sig i munnen med hjälp av ett sug. Har man inte ett friskt och starkt käkben kan en denna form av tandprotes vara att föredra före ett tandimplantat

Avtagbar helprotes

En hel tandprotes är gjord i plast och ersätter samtliga saknade tänder, även kallat löständer. Din tandläkare tar avtryck av överkäke och underkäke och skickar dessa till tandteknikern som tillverkar tandprotesen.

protetik tandläkare solna
protetik solna