Gustav III:s Boulevard 46, 169 73, Solna

Priser

Får du förhinder och inte kommer på din bokade tid eller om du har lämnat återbud för sent(24timmar), får du betala för det planerade besöket. Detta debiteras enligt gällande tandvårdstaxa

priser
priser

Ansluten till försäkringskassan

Du kan också välja upp till 12 månaders räntefri delbetalning.

Betala hela beloppet månaden efter din behandling utan extra kostnader – ingen ränta eller avgifter

ÅtgärdBehandlingVårt prisErbjudande prisReferens-pris
Undersökning
Implantat konsultation, inkl. OPG 15009951035
101Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare885885
103Kompletterande undersökning, utförd av tandläkare425385
107Omfattande akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare11201090
108Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare19501775
111Basundersökning utförd av tandhygienist745675
112Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist965875
113Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist315285
114Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning utförd av tandhygie589535
115Konsultation specialisttandvård00
116Konsultation specialisttandvård, omfattande00
121Röntgenundersökning av enskild tand8060
122Röntgenundersökning, delstatus260
123Röntgenundersökning, helstatus919835
124Panoramaröntgenundersökning594540
125Röntgenundersökning, extraoral583530
126Röntgenundersökning omfattande11221020
127Röntgenundersökning, delstatus260200
128Röntgenundersökning, större delstatus380345
131Tomografiundersökning, en kvadrant16201020
132Tomografiundersökning, två kvadranter21301310
133Tomografiundersökning, tre kvadranter, sinus, käkled eller traumautredning26301605
134Tomografiundersökning, fyra kvadranter31401900
141Studiemodeller, för behandlingsplanering680605
161Salivsekretionsmätning704640
162Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning510400
163Biopsi15201080
164Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD)670610
Sjukdomsförebyggande åtgärder
201Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller pr484440
204Profylaxskena, per skena913830
205Fluorbehandling, kortare behandlingstid198180
206Fluorbehandling420360
207Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten314285
208Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande600545
209Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande924840
20ABorttagande av tandsten och/eller professionell tandrengöring500
20BBorttagande av tandsten och/eller professionell tandrengöring, mindre omfattande835
20CBorttagande av tandsten och/eller professionell tandrengöring, mer omfattande1610
20DProfessionell tandrengöring med Airflow500
301Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling462420
302Sjukdomsbehandlande åtgärder864785
303Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling16101160
304Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande19091735
311Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem455440
312Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller205175
313Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer15201100
Sjukdomsbehandlande åtgärder, forts
314Beteendemedicinsk behandling705505
321Icke-operativ behandling av kariessjukdom485440
322Stegvis exkavering12501155
341Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning1000545
342Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning15001055
343Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande beha19001595
362Lustgassedering, per gång940850
Tanduttagning och dento-alveolär kirurgi
401Tanduttagning, en tand11601055
402Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand17251570
403Tanduttagning, tillkommande, enkel405190
404Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan35403220
405Omfattande dentoalveolär kirurgi47304300
406Tanduttagning, övertalig tand12501055
407Övrig detoalveolär kirurgi eller plastik, per operationstillfälle25352125
Implantatkirurgiska åtgärder
408Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande4295
409Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med parodontalkirurgis1575
420Implantat, per styck31902900
421Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat69003240
422Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik17101555
423Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat80004720
424Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik19301745
425Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat110006525
426Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik25632330
427Benaugmentation med egen benvävnad, per operationstillfälle45004105
428Benaugmentation med benersättningsmaterial, per operationstillfälle54404960
429Kirurgiskt avlägsnande av implantat, per operationstillfälle44554050
430Peri-operativ kirurgi vid implantatkirurgi, tilläggsåtgärd17151560
431Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller i35002610
432Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, 35001945
435Avlägsnande av ett implantat15001055
436Avlägsnande av implantat, enkel500190
Parodontalkirurgiska åtgärder
441Parodontalkirurgisk behandling vid en eller två tänder eller kirurgisk behandlin0
442Parodontalkirurgisk behandling vid tre till sex tänder, per operationstillfälle0
443Kirurgisk behandling av periimplantit vid två till fyra implantat, per operation0
444Omfattande parodontalkirurgisk behandling vid sju tänder eller fler, eller vid t0
445Omfattande kirurgisk behandling av periimplantit vid fem implantat eller fler, e0
446Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtg25301870
447Rekonstruktiv behandlingling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd, per ope20201260
448Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd, per operationstil1515770
44ATillägg för benersättning2000
44BTillägg för membran2000
44CTillägg för komponenter utöver standard (under konsult)
44DUtredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare40001775
451Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3–339453355
452Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kva51154635
453Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodon42003530
454Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodon52454635
480Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd370335
Rotbehandling
501Rensning och rotfyllning, en rotkanal41703505
502Rensning och rotfyllning, två rotkanaler46504225
503Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler58305300
504Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler63405780
50AExplorativ endodontisk behandling el, upprensad tand där behandling avbryts900
50BExplorativ endodontisk behandling el, upprensad tand där behandling avbryts, mer1800
50CBehandling av tand med resorption, perforation eller öppet apex, inkl material1800
50DBorttagande av frakturerad fil i rotkanal900
50EBorttagande av frakturerad fil i rotkanal, mer omfattande1800
Bettfysiologiska åtgärder
520Akut endodontisk behandling, annan behandlare1030935
521Akut endodontisk behandling910825
522Komplicerad kanallokalisation915830
523Stiftborttagning13301210
541Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle41553775
541-1Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle41553775
542Apikalkirurgisk behandling,ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tillä13251065
601Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per 39803615
602Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per39803615
603Reponeringsskena, per skena63255750
604Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologiska indikationer, 25452170
606Motorisk aktivering590535
607Bettslipning för ocklusal stabilisering850770
Reparativa åtgärder
701Fyllning av en yta på framtand eller hörntand690625
702Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand1090990
703Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand13401215
704Fyllning av en yta på molar eller premolar880800
705Fyllning av två ytor på molar eller premolar12951175
706Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar17251565
707Krona i plastiskt material, klinikframställd19251780
708Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd660565
Protetiska åtgärder
800Permanent tandstödd krona, en per käke (metal keramik)65005910
800KPermanent tandstödd krona, en per käke67755910
800ZPermanent tandstödd krona, en per käke69305910
801Permanent tandstödd krona, flera i samma käke(Metal keramik)50504590
801KPermanent tandstödd krona, flera i samma käke58404590
801ZPermanent tandstödd krona, flera i samma käke61504590
802Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift35653240
803Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift17101555
804Hängande led vid tandstödd protetik, per led24752250
804KHängande led vid tandstödd protetik, per led25702250
804ZHängande led vid tandstödd protetik, per led29002250
805Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd22001925
805KEmaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd22001925
805ZEmaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd23551925
806Radikulärförankring vid avtagbar protes38703515
807Semipermanent krona eller hängande led, per led27702515
808Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner37953450
809Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led11851085
Reparation av tandstödd protetik
810Skalfasad5000
811Cementering av lossnad protetisk konstruktion på tand eller implantat, per stöd655595
811-1Cementering av lossnad protetisk konstruktion på tand eller implantat, per stöd955595
812Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats16751520
813Broreparation med tandteknisk insats50854620
814Broreparation med tandteknisk insats, omfattande87807980
815Sadelkrona58655330
Avtagbar protetik
822Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder41303755
822-1Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder, flexible5000
823Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder58155285
824Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad1232011200
825Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachment1394512675
826Attachments, per styck110100
827Hel underkäksprotes104609510
828Hel överkäksprotes104609510
829Immediatprotes, hel käke78357120
Reparation av avtagbar protes
831Justering av avtagbar protes425385
832Lagning av protes eller tillsättning av protestand20251285
833Rebasering av protes28902625
834Lagning av protes där avtryck krävs22002000
835Rebasering och lagning av protes34303115
836Komplicerad lagning av protes42903900
837Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilke74106735
839Inmontering av förankringselement, per käke33753065
Övriga åtgärder i samband med protetisk behandling
845Ocklusionskorrigerande bettslipning21901990
846Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning, eller bett55604540
847Klammerplåt44754065
848Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, p625565
850Implantatförankrad krona, en per käke (MK)91458310
850EImplantatförankrad krona, en per käke (E-Max)125008310
850SImplantatförankrad krona, en per käke (E-Max)125008310
850SKImplantatförankrad krona, en per käke (MK)94308310
850SZImplantatförankrad krona, en per käke (Screw 2inc)125008310
850ZImplantatförankrad krona, en per käke ( Zirconium)125008310
852Implantatförankrad krona, flera i samma käke70906445
852KImplantatförankrad krona, flera i samma käke70906445
852SImplantatförankrad krona, flera i samma käke75256445
852SKImplantatförankrad krona, flera i samma käke80006445
852SZImplantatförankrad krona, flera i samma käke125006445
852ZImplantatförankrad krona, flera i samma käke125006445
853Hängande led vid implantatförankrad bro26002250
853ZHängande led vid implantatförankrad bro32002250
854Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led25002195
855Fästskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat, per implantat605550
856Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led på implantat, per led17251425
Implantatprotetiska åtgärder, forts
857Fästskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona på impla545495
858Distans inklusive centrumskruv, per styck29001295
859Integrerad distans/kopplingskomponent29001105
861Implantatförankrad bro, överkäke, fyra implantat (Acryl)3860032535
862Implantatförankrad bro, överkäke, fem implantat (Acryl)4162534545
863Implantatförankrad bro, överkäke, sex implantat eller fler (Acryl)4565036095
865Implantatförankrad bro, underkäke, 4 implantat eller fler (Acryl)3857531470
86CTillägg för porslinsfasader hel implantatbro6900
86GGuideskena3000
871Implantatstödd täckprotes, överkäke, två implantat eller implantatstödd täckprot2431017805
872Implantatstödd täckprotes, överkäke, tre implantat2635520070
873Implantatstödd täckprotes, överkäke, fyra implantat eller fler3039522680
874Tillägg för alveolarbar vid implantat, två implantat49204495
874CTillägg för alveolarbar vid implantat, två implantat49204495
875Tillägg för alveolarbar vid implantat, tre implantat58005295
875CTillägg för alveolarbar vid implantat, tre implantat62005295
876Tillägg för alveolarbar vid implantat, fyra implantat77407055
876CTillägg för alveolarbar vid implantat, fyra implantat97407055
877Implantatstödd täckprotes, exklusive implantat, implantatkomponenter och förankr1650014750
878Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck315290
Reparation av implantat och implantatstödd protetik
880Av- och återmontering av implantatförankrade konstruktioner på ett till två impl2370
881Reparation av implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande12551140
882Av- och återmontering av implantatförankrade konstruktioner på sammanlagt tre el3235
883Reparation/ombyggnad av fast implantatförankrad konstruktion med tandteknisk ins62653075
884Reparation/ombyggnad av implantatförankrad bro där omfattande tandteknisk insats115557535
888Fästskruv, per styck255185
889Centrumskruv, per styck855380
890Implantatförankrad krona på befintligt implantat7160
890KPermanent tandstödd krona, en per käke7810
892Läkdistans, per styck450340
893Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implant15001100
894Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre impla16501155
895Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler impl17001455
896Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler im18501565
900Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader102009250
Utbytesåtgärden
901Tandreglering, en käke, aktiv behandling högst 1 år1500013880
902Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år1950017270
903Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1.5 år till 2 år2250020345
904Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år2689025205
905Tandreglering, två käkar, aktiv behandling högst 1 år2150019580
906Tandreglering, två käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år2526522965
907Tandreglering, två käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år2898526350
908Tandreglering, två käkar, aktiv behandling mer än 2 år3490031730
921Utbytesåtgärd. Krona istället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller 71251215
922Utbytesåtgärd. Krona istället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller 65851565
925Utbytesåtgärd. Operation avseende ett käkbensförankrat implantat inklusive event80004590
926Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat i entandslucka, en per käke (EMAX Zirconium)115006840
926EmaUtbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat i entandslucka, två eller fler per käke125006840
926MKUtbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat i entandslucka, en per käke, skruvad där keramen är direkt bränd på distansen125006840
926ZSUtbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat i entandslucka, två eller fler per käke, skruvad där keramen är direkt bränd på distansen 125006840
928Utbytesåtgärd. Operation avseende ett käkbensförankrat implantat inklusive eventuell friläggning och distansanslutning i entandslucka när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på. Implantat ingår81052250
929Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat i entandslucka när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på98404590
929KUtbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat i entandslucka när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på, skruvad där keramen är direkt bränd på distansen123404590
940Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka1258011430
941Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka när åtgärd 800 eller 801 har75256840
Övrigt
F. avgFakturaavgift50
k-lamOnly covers or masks the outer surface of teeth (labially)5000
k-line Clear Aligners 30000
k-smCovers teeth from inside and outside (Labial and lingual)5000
KonsOmfattande akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare17551090
LINSkriftligt intyg, ringa omfattning300
LNSkriftligt intyg500
PAPatientavgift200
SL 2-1Blekning, upprerad 600
SL 2 Blekning, per käke , hem blekning1500
SL 3Blekning, avital tand625
SL 3-1Blekning, avital tand inläggsbyte350
SL 4Hemblekning över- och underkäke2350
SL 4-1Kliniktandblekning3300
SL 5Kliniktandblekning + kompletterande hemblekning4900
UBUteblivet per halvtimme bokad besök350
Vi använder cookies för att anpassa innehåll och för att analysera vår trafik. Genom att använda våra tjänster accepterar du att cookies används.