Opalustre® och OpalCups™

Opalustre Tandblekning

KEMISK OCH MEKANISK ABRASIONSMIXTUR 6,6 % saltsyra

Opalustre® är idealisk för att hjälpa till att ta bort ytliga vita och bruna urkalkningsfläckar orsakade av emaljförändringar från fluoros. Den viskösa 6,6 % saltsyramixturen innehåller mikropartiklar av kiselkarbid (karborundum). Produkten ger en varsam mekanisk polering av ytan, samtidigt som den kemiskt

avlägsnar missfärgningar. OpalCups™ styva polerkoppar (polishing cups) med vinkelstycksfattning, används tillsammans med Opalustre® för mikropolering av den nybehandlade emaljytan. Båda OpalCups ^produkterna kan autoklaveras i ett begränsat antal cykler.

instruktioner

Opalustre