Gustav III:s Boulevard 46, 169 73, Solna

Priser

Får du förhinder och inte kommer på din bokade tid eller om du har lämnat återbud för sent(24timmar), får du betala för det planerade besöket. Detta debiteras enligt gällande tandvårdstaxa

priser
priser

Ansluten till försäkringskassan

Du kan också välja upp till 12 månaders räntefri delbetalning.

Betala hela beloppet månaden efter din behandling utan extra kostnader – ingen ränta eller avgifter

ÅtgärdBehandlingVårt prisErbjudande prisReferens-pris
Undersökning
Implantat konsultation, inkl. OPG 15009951035
101Undersökning utförd av tandläkare, grundavgift845845
103Kompletterande undersökning, utförd av tandläkare405370
107Omfattande kompletterande undersökning, utförd av tandläkare11601055
108Utredning utförd av tandläkare19001725
111Undersökning utförd av tandhygienist, grundavgift700635
112Undersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist, grundavgift910825
113Akut undersökning, utförd av tandhygienist 295270
114Kompletterande parodontal undersökning eller karisutredning , utförd av tandhygienist, 560510
Röntgenåtgärder mm
121Röntgenundersökning av enskild tand8055
122Röntgenundersökning, delstatus260
123Röntgenundersökning, helstatus805805
124Panoramaröngen580525
125Röntgenundersökning, extraoral (snedlateral eller ramusprojektion, käkledsöversikt eller datortomografisk undersökning av en eller två tänder)565515
126Röntgenundersökning, omfattande1085985
131Tomografiundersökning, en kvadrant 1620985
132Tomografiundersökning, två kvadranter 21301270
133Tomografiundersökning, tre kvadranter, sinus, käkled eller traumautrednung 26301560
134Tomografiundersökning, fyra kvadranter 31401845
141Studiemodeller för behandlingsplanering 680595
161Salivsekretionsmätning660600
162Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning510 + faktura330
163Biopsi, åtgärden innefattar tagande av biopsi, eventuell sutur och svar 1520 + faktura980
164Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD)525545
Sjukdomsförebyggande åtgärder
201Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar/problem435415
204Profylaxskena795795
205Fluorbehandling, kortare behandlingstid, vid behov professionell tandrengöring185170
206Fluorbehandling, vid behov professionell tandrengöring420340
20ABorttagande av tandsten och/eller professionell tandrengöring, mindre omfattande1550
20BBorttagande av tandsten och/eller professionell tandrengöring3750
20CBorttagande av tandsten och/eller professionell tandrengöring, mer omfattande5750
20DProfessionell tandrengöring med Airflow4950
Sjukdomsbehandlande åtgärder
301Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling445405
302Sjukdomsbehandlande åtgärder835760
303Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling16101125
304Sjukdomsbehandlande åtgärder, särskilt tidskrävande18551685
311Instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem455415
312Uppföljande instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem205165
313Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer15201035
Sjukdomsbehandlande åtgärder, forts
314Beteendemedicinsk behandling705480
321Icke-operativ behandling av kariessjukdom485420
322Stegvis exkavering12051115
341Behandling av parodontal sjukdom eller pari-implantit, mindre omfattning550500
342Behandling av parodontal sjukdom eller pari-implantit, större omfattning11151015
343Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller pari-implantit, särskilt tidskrävande mindre omfattning16551505
362Lustgassedering, per gång825825
Tanduttagning och dento-alveolär kirurgi
401Tanduttagning, en tand10251025
402Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand16901690
403Tanduttagning, tillkommande enkel405185
404Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadtant och/eller annan vävnad, per operationstillfälle31203120
405Omfattande dento-alveolär kirurgi41604160
406Tanduttagning, övertalig tand 11301025
407Övrig dento-alveolär kirurgi eller plastik, per operationstillfälle25352055
Implantatkirurgiska åtgärder
420Implantat, per styck30952815
421Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat69003620
422Kirurgisk friläggning av ett impantat vid tvåstegsteknik16551505
423Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre impantat80004830
424Kirurgisk friläggning av två eller tre imlantat vid tvåstegteknik18601690
425Operation avseende käkbensförankrade implantat, fler än tre implantat110006665
426Kirurgisk friläggning av fler än tre implantat vid tvåstegsteknik24802255
427Benaugmentation med egen benvävnad, per operationstillfälle43753975
428Benaugmentation med benersättningsmaterial, per operationstillfälle52854805
429Borttagande av implantat, per operationstillfälle43103920
430Peri- operativ kirurgi vid implantatbehandling, tilläggsåtgärd16601510
431Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation35002530
432Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation35001885
435Avlägsnande av implantat11301025
436Avlägsnande av implantat, enkel300185
Parodontalkirurgiska åtgärder
441Parodontalkirurgisk behandling vid en eller två tänder eller kirurgisk behandling av peri-implantit vid ett immplantat, per operationstillfälle 27902535
442Parodontalkirurgisk behandling vid tre till sex tänder, per operationstillfälle 39453585
443Kirurgisk behandling av peri-implantit vid två till fyra implantat, per operationstollfälle37553415
444Omfattande parodontalkirurgisk behandling vid sju tänder eller fler eller vid tre tänder eller fler fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle51154650
445Omfattande kirurgisk behandling av peri-implantit vid fem implantat eller fler eller vid tre implantat eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle52454650
446Rekonstruktiv behandling med mebran25301815
447Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial20201225
448Fritt bindvävstransplantat vid lambå operation1515745
44ATillägg för benersättning2000
44BTillägg för membran2000
44CTillägg för komponenter utöver standard Under konsult0
44DImplantat Surgical guide40001725
480Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd360325
Rotbehandling
501Rensning och rotfyllning, en rotkanal37353395
502Rensning och rotfyllning, två rotkanaler45054095
503Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler56505135
504Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler61605600
520Akut endodontisk behandling, annan behandlare995905
521Akut endodontisk behandling880800
522Komplicerad kanallokalisation885805
523Stiftborttagning12851170
541Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle (rotspetspetsoperation)40253660
541-1Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle, flerrotiga tänder, eller fler tänder40253660
542Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd13251030
50AExplorativ endodontisk behandling el. upprensad tand där behandling avbryts9000
50BExplorativ endodontisk behandling el. upprensad tand där behandling avbryts, mer omfattande18000
50CBehandling av tand med resorption, perforation eller öppet apex, inkl material18000
50DBorttagande av frakturerad fil i rotkanal9000
50EBorttagande av frakturerad fil i rotkanal, mer omfattande18000
Bettfysiologiska åtgärder
601Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation38853530
602Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation38853530
603Reponeringsskena, per skena61655605
604Mjukplastskena, laboratorieframställd, för bettfysiologisk behandling, per skena25452110
607Bettslipning för ocklusal stabilisering825750
Reparativa åtgärder
701Fyllning av en yta på framtand eller hörntand670605
702Fyllning av två yta på framtand eller hörntand1055960
703Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand12601145
704Fyllning av en yta på molar eller premolar855775
705Fyllning av två ytor på molar eller premolar12551140
706Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar16651515
707Krona i plastisk material, klinikframställd19001725
708Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi660545
Protetiska åtgärder
800Permanent tandstödd krona, en per käke, standardmaterial( Metal keramik)63305755
800KPermanent tandstödd krona, en per käke, material utöver standard( Helkeramiskt)66755755
800ZPermanent tandstödd krona, en per käke ( Heramiskt eller Zirconium)68305755
801Permanent tandstödd krona, flera i samma käke, standardmaterial( Metal keramiskt)49154470
801KPermanent tandstödd krona, flera i samma käke, material utöver standard(EMAX)56404470
801ZPermanent tandstödd krona, flera i samma käke( Helkeramiskt eller Zirconium)59404470
802Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift34653150
803Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift16551505
804Hängande led vid tandstödd protetik, per led, standartmaterial( Metal keramiskt)24252205
804KHängande led vid tandstödd protetik, per led, material utöver standard(EMAX eller helkeramiskt)24702205
804ZHängande led vid tandstödd protetik, per led(Zirconium)28002205
805Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd, standardmaterial20651875
805KEmaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd ( Helkeramiskt eller Zirconium)20001875
805ZEmaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd ( Zirconium)22551875
806Radikulärförankring vid avtagbar protes37703425
807Semipermanent krona eller händande led, per led, med gjuten eller fräst inre del27002455
808Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner36953360
809Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led11551050
Reparation av tandstödd protetik
810Skalfasad5000
811Cementering av lossnad protetisk konstruktion, per stöd 615560
811-1Cementering av lossnad protetisk konstruktion, per stöd, med teknikerinsats955560
812Reparation av krona, bro eller barkonstruktion16151470
813Broreparation med tandteknisk insats49404490
814Broreparation med tandteknisk insats, omfattande85357760
815Sadelkrona57155195
Avtagbar protetik
822Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder40503660
822-1Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder, flexible 5000
823Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder56755160
824Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad1207510975
825Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachemnts1366012420
826Attachments, per styck, material105 + faktura95
827Hel underkäksprotes inkl. erforderligt antal prefabricerade tänder101959270
828Hel överkäksprotes inkl. erforderligt antal prefabricerade tänder101959270
829Immediatprotes, inkl. tänder. Innefattar inte justering76456950
Reparation av avtagbar protes
831Justering av avtagbar protes410375
832Lagning av protes eller tillsättning av protestand20251255
833Rebasering av protes28102555
834Lagning av protes där avtryck krävs21451950
835Rebasering och lagning av protes33403035
836Komplicerad lagning av protes där svetsning av nya fästen begövs42153810
837Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes72356575
839Inmontering av förankringselement32852985
Övriga åtgärder i samband med protetisk behandling
845Ocklusionskorrigerande bettslipning21301935
846Skena, hel eller cementerad i sektioner för vertikal platsberedning eller bettstabilisering55605055
847Klammerplåt43553960
848Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition 600545
Implantatprotetiska åtgärder
850eImplantatförankrad krona, en per käke, helkeramiskt ( EMAX ) 8915 8105
850zImplantatförankrad krona, en per käke ( Zirconium)89158105
850SImplantatförankrad krona, en per käke, skruvad där keramen är direk bränd på distansen ( Metal keramiskt)89508105
850SKImplantatförankrad krona, en per käke, skruvad där keramen är direk bränd på distansen ( Helkeramisk)93308105
850SZImplantatförankrad krona, en per käke, skruvad där keramen är direk bränd på distansen ( Zirconium)96208105
852 Implantatförankrad krona, flera i samma käke, (Metal keramiskt) 6915 6285
852KImplantatförankrad krona, flera i samma käke (Helkeramiskt)68806285
852ZImplantatförankrad krona, flera i samma käke (Zirconium)73506285
852SImplantatförankrad krona, flera i samma käke, skruvad där keramen är direkt bränd på distansen(Metal keramiskt)75256285
852SKImplantatförankrad krona, flera i samma käke, skruvad där keramen är direkt bränd på distansen ( Helkeramiskt)78206285
852SZ Implantatförankrad krona, flera i samma käke, skruvad där keramen är direkt bränd på distansen ( Zirconium) 83506285
853Händgande led vid implantatförankrad bro ( Metal keramiskt)26002205
853KHändgande led vid implantatförankrad bro, helkeramiskt27502195
853ZHändgande led vid implantatförankrad bro, zirconium 32002205
854Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led23602145
855Fästskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat, per implantat595540
856Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led på implantat, per led14251290
Implantatprotetiska åtgärder, forts
857Fästskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona på implantat, per implantat540490
858Distans inklusive centrumskruv, per skyck29001255
861Implantatförankrad bro, överkäke, fyra implantat3860031860
862Implantatförankrad bro, överkäke, fem implantat eller fler4162533840
863Implantatförankrad bro, överkäke, sex implantat eller fler 4565035370
865Implantatförankrad bro,underkäke, fyra implantat eller fler3857530830
871Implantatstödd täckprotes, överkäke, två implantat eller implantatstödd täckprotes, underkäke, oavsett antal implantat2431017350
872Implantatstödd täckprotes, överkäke, tre implantat2635519555
873Implantatstödd täckprotes, överkäke, fyra implantat3039521105
874Tillägg för alveolarbar vid implantat, två implantat45604145
874CTillägg för alveolarbar vid implantat, två implantat vid CadCam-teknik45604145
875Tillägg för alveolarbar vid implantat, tre implantat51704700
875CTillägg för alveolarbar vid implantat, tre implantat vid CadCam-teknik55354700
876Tillägg för alveolarbar vid implantat, fyra implantat 61655605
876CTillägg för alveolarbar vid implantat, fyra implantat vid CadCam-teknik80755605
877Implantatstödd töckprotes, exkl. implantat, komponenter och förankringselement1650014390
878Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck 310 + faktura280
86CTillägg för porslinsfasader hel implantatbro69000
86GGuideskena13000
Reparation av implantat och implantatstödd protetik
880Av- och återmontering av implantatförankrad konstuktion på ett till två implantat23402125
881Reparation av impantatförankrad konstruktion, mindre omfattande utan tandteknisk insats12151105
882Av- och återmontering av implantatförankrad konstuktion på tre eller fler impantat31852900
883Reparation/ombyggnad av fast implantatförankrad konstruktion , tandteknisk insats61755615
884Reparation/ombyggnad av implantatförandkrad bro, omfattande tandteknisk insats1139010355
888Fästskruv, per styck255180
889Centrumskruv, per styck 855370
890Implantatförankrad krona på befintligt implantat7160
890KImplantatförankrad krona på befintligt implantat, helkeramisk7810
Utbytesåtgärden
921Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning fram eller hörntand71251145
922Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning molar eller premolar65851515
925Utbytesåtgärd. Operation avseende ett käkbensförankrat implantat inklusive ev. friläggning och distansanslutning vid entandslucka. Implantat ingår80004470
925aUtbytesåtgärd. Används när implantat sätts i två entandsluckor samtidigt 69354350
925bUtbytesåtgärd. Används när implantat sätts i två entandsluckor samtidigt som två ersättningsberättigande implantat sätts29904350
Utbytesåtgärd
926Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat i entandslucka, en per käke (EMAX Zirconium)108006675
926aUtbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat i entandslucka, två eller fler per käke80056545
926KUtbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat i entandslucka, en per käke, skruvad där keramen är direkt bränd på distansen123856545
926KaUtbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat i entandslucka, två eller fler per käke, skruvad där keramen är direkt bränd på distansen 105056545
928Utbytesåtgärd. Operation avseende ett käkbensförankrat implantat inklusive eventuell friläggning och distansanslutning i entandslucka när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på. Implantat ingår810522058105
929Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat i entandslucka när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på984044709840
929KUtbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat i entandslucka när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på, skruvad där keramen är direkt bränd på distansen12340447012340
Övrigt
SL 2Blekning , per käke, hem blekning1500
SL 2-1Blekning, upprerad600
SL 3Blekning, avital tand625
SL 3-1Blekning, avital tand inläggsbyte350
SL 4Hemblekning över- och underkäke2350
SL 4-1Kliniktandblekning 3390
SL 5Kliniktandblekning + kompletterande hemblekning 4750
Övrigt, forts
INSkriftligt intyg500
LINSkriftligt intyg, ringa omfattning300
Uteblivande/sena återbud, tidsdebitering från 1000/tim
003Uteblivet per halvtimme bokad besök350
Vi använder cookies för att anpassa innehåll och för att analysera vår trafik. Genom att använda våra tjänster accepterar du att cookies används.