Priser

stockholm

stockholm
Ansluten till försäkringskassan

Du kan också välja upp till 12 månaders räntefri delbetalning.

Betala hela beloppet månaden efter din behandling utan extra kostnader – ingen ränta eller avgifter

Åtgärd  Vårt prisErbjudande prisReferens-pris
Undersökning
Implantat konsultation, inkl. OPG
(Just nu bjuda vi på konsultationskostnaden om du väljer att gå vidare och boka en implantatbehandling)
15009951035
101Undersökning utförd av tandläkare, grundavgift830830
103Kompletterande undersökning, utförd av tandläkare365365
107Omfattande kompletterande undersökning, utförd av tandläkare17551035
108Utredning utförd av tandläkare18751705
111Undersökning utförd av tandhygienist, grundavgift675610
112Undersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist, grundavgift885805
113Akut undersökning, utförd av tandhygienist 280255
114Kompletterande parodontal undersökning eller karisutredning , utförd av tandhygienist, 545545
Röntgenåtgärder mm
121Röntgenundersökning av enskild tand8055
122Röntgenundersökning, delstatus260235
123Röntgenundersökning, helstatus795795
124Panoramaröngen575520
125Röntgenundersökning, extraoral (snedlateral eller ramusprojektion, käkledsöversikt eller datortomografisk undersökning av en eller två tänder)510510
126Röntgenundersökning, omfattande1060965
131Tomografiundersökning, en kvadrant 1620965
132Tomografiundersökning, två kvadranter 21301250
133Tomografiundersökning, tre kvadranter, sinus, käkled eller traumautrednung 26301535
134Tomografiundersökning, fyra kvadranter 31401825
141Studiemodeller för behandlingsplanering 680615
161Salivsekretionsmätning630570
162Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning510 + faktura315
163Biopsi, åtgärden innefattar tagande av biopsi, eventuell sutur och svar 1520 + faktura925
164Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD)525525
Sjukdomsförebyggande åtgärder
201Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar/problem435435
204Profylaxskena765765
205Fluorbehandling, kortare behandlingstid, vid behov professionell tandrengöring180160
206Fluorbehandling, vid behov professionell tandrengöring420320
20ABorttagande av tandsten och/eller professionell tandrengöring, mindre omfattande1550
20BBorttagande av tandsten och/eller professionell tandrengöring3750
20CBorttagande av tandsten och/eller professionell tandrengöring, mer omfattande5750
20DProfessionell tandrengöring med Airflow4950
Sjukdomsbehandlande åtgärder
301Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling435395
302Sjukdomsbehandlande åtgärder745745
303Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling16101610
304Sjukdomsbehandlande åtgärder, särskilt tidskrävande16501650
311Instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem450450
312Uppföljande instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem205160
313Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer1520980
Sjukdomsbehandlande åtgärder, forts
314Beteendemedicinsk behandling705455
321Icke-operativ behandling av kariessjukdom485485
322Stegvis exkavering12051095
341Behandling av parodontal sjukdom eller pari-implantit, mindre omfattning520475
342Behandling av parodontal sjukdom eller pari-implantit, större omfattning1050960
343Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller pari-implantit, särskilt tidskrävande mindre omfattning15701425
362Lustgassedering, per gång825825
Tanduttagning och dento-alveolär kirurgi
401Tanduttagning, en tand12051005
402Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand16601660
403Tanduttagning, tillkommande enkel405180
404Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadtant och/eller annan vävnad, per operationstillfälle30603060
405Omfattande dento-alveolär kirurgi40804080
406Tanduttagning, övertalig tand 11051005
407Övrig dento-alveolär kirurgi eller plastik, per operationstillfälle25352005
Implantatkirurgiska åtgärder
420Implantat, per styck29402545
421Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat55003225
422Kirurgisk friläggning av ett impantat vid tvåstegsteknik16001465
423Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre impantat66004695
424Kirurgisk friläggning av två eller tre imlantat vid tvåstegteknik18001645
425Operation avseende käkbensförankrade implantat, fler än tre implantat103056480
426Kirurgisk friläggning av fler än tre implantat vid tvåstegsteknik22452195
427Benaugmentation med egen benvävnad, per operationstillfälle38753875
428Benaugmentation med benersättningsmaterial, per operationstillfälle46654665
429Borttagande av implantat, per operationstillfälle42103840
430Peri- operativ kirurgi vid implantatbehandling, tilläggsåtgärd16251475
431Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation35002450
432Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation35001825
435Avlägsnande av implantat11051005
436Avlägsnande av implantat, enkel300180
Parodontalkirurgiska åtgärder
441Parodontalkirurgisk behandling vid en eller två tänder eller kirurgisk behandling av peri-implantit vid ett immplantat, per operationstillfälle 27202475
442Parodontalkirurgisk behandling vid tre till sex tänder, per operationstillfälle 38653510
443Kirurgisk behandling av peri-implantit vid två till fyra implantat, per operationstollfälle36753340
444Omfattande parodontalkirurgisk behandling vid sju tänder eller fler eller vid tre tänder eller fler fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle50154555
445Omfattande kirurgisk behandling av peri-implantit vid fem implantat eller fler eller vid tre implantat eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle52454555
44ATillägg för benersättningBeroende
44BTillägg för membranBeroende
44CTillägg för komponenter utöver standard Under konsult0
44DImplantat Surgical guide40001705
446Rekonstruktiv behandling med mebran25301765
447Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial20201195
448Fritt bindvävstransplantat vid lambå operation1515730
480Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd350315
Rotbehandling
501Rensning och rotfyllning, en rotkanal36603325
502Rensning och rotfyllning, två rotkanaler44054005
503Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler54005030
504Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler57005485
520Akut endodontisk behandling, annan behandlare980890
521Akut endodontisk behandling865785
522Komplicerad kanallokalisation865785
523Stiftborttagning12651150
541Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle (rotspetspetsoperation)39503590
541-1Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle, flerrotiga tänder, eller fler tänder54853590
542Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd13251010
50AExplorativ endodontisk behandling el. upprensad tand där behandling avbryts9000
50BExplorativ endodontisk behandling el. upprensad tand där behandling avbryts, mer omfattande18000
50CBehandling av tand med resorption, perforation eller öppet apex, inkl material18000
50DBorttagande av frakturerad fil i rotkanal9000
50EBorttagande av frakturerad fil i rotkanal, mer omfattande18000
Bettfysiologiska åtgärder
601Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation37603420
602Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation37603420
603
Reponeringsskena, per skena51705170
604Mjukplastskena, laboratorieframställd, för bettfysiologisk behandling, per skena25452110
607Bettslipning för ocklusal stabilisering810735
Reparativa åtgärder
701Fyllning av en yta på framtand eller hörntand670595
702Fyllning av två yta på framtand eller hörntand1040945
703Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand12601125
704Fyllning av en yta på molar eller premolar845760
705Fyllning av två ytor på molar eller premolar12251115
706Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar16401490
707Krona i plastisk material, klinikframställd19801695
708Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi660540
Protetiska åtgärder
800Permanent tandstödd krona, en per käke, standardmaterial( Metal keramik)63055730
800KPermanent tandstödd krona, en per käke, material utöver standard( Helkeramiskt)6675 5730
800ZPermanent tandstödd krona, en per käke ( Heramiskt eller Zirconium)68305730
801Permanent tandstödd krona, flera i samma käke, standardmaterial( Metal keramiskt)48354395
801KPermanent tandstödd krona, flera i samma käke, material utöver standard(EMAX)5640 4395
801ZPermanent tandstödd krona, flera i samma käke( Helkeramiskt eller Zirconium)59404395
802Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift34053095
803Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift16151470
804Hängande led vid tandstödd protetik, per led, standartmaterial( Metal keramiskt)24152190
804KHängande led vid tandstödd protetik, per led, material utöver standard(EMAX eller helkeramiskt)2470 2190
804ZHängande led vid tandstödd protetik, per led(Zirconium)28002195
805Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd, standardmaterial19251750
805KEmaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd ( Helkeramiskt eller Zirconium)22551750
805ZEmaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd ( Zirconium)22501750
806Radikulärförankring vid avtagbar protes37103370
807Semipermanent krona eller händande led, per led, med gjuten eller fräst inre del23502350
808Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner33003300
809Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led1090990
Reparation av tandstödd protetik
810Skalfasad5000
811Cementering av lossnad protetisk konstruktion, per stöd 600550
811-1Cementering av lossnad protetisk konstruktion, per stöd, med teknikerinsats955550
812Reparation av krona, bro eller barkonstruktion15901445
813Broreparation med tandteknisk insats48704425
814Broreparation med tandteknisk insats, omfattande84157650
815Sadelkrona51455145
Avtagbar protetik
822Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder40503680
822-1Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder, flexible 5000
823Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder56005110
824Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad1196010870
825Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachemnts1351512285
826Attachments, per styck, material95 + faktura95
827Hel underkäksprotes inkl. erforderligt antal prefabricerade tänder99159080
828Hel överkäksprotes inkl. erforderligt antal prefabricerade tänder99159080
829Immediatprotes, inkl. tänder. Innefattar inte justering75756885
Reparation av avtagbar protes
831Justering av avtagbar protes410370
832Lagning av protes eller tillsättning av protestand20251235
833Rebasering av protes27702515
834Lagning av protes där avtryck krävs21351940
835Rebasering och lagning av protes32752975
836Komplicerad lagning av protes där svetsning av nya fästen begövs41953810
837Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes64806480
839Inmontering av förankringselement32352940
Övriga åtgärder i samband med protetisk behandling
845Ocklusionskorrigerande bettslipning21051910
846Skena, hel eller cementerad i sektioner för vertikal platsberedning eller bettstabilisering53005300
847Klammerplåt38203820
848Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition 590535
Implantatprotetiska åtgärder
850Implantatförankrad krona, en per käke, helkeramiskt ( EMAX )
Implantatförankrad krona, en per käke ( Zirconium)
8465
8850
7695
7695
850S
850SK
850SZ
Implantatförankrad krona, en per käke, skruvad där keramen är direk bränd på distansen ( Metal keramiskt)
Implantatförankrad krona, en per käke, skruvad där keramen är direk bränd på distansen ( Helkeramisk)
Implantatförankrad krona, en per käke, skruvad där keramen är direk bränd på distansen ( Zirconium)
8850
9235
9620
7695
7695
7695
852
852K
852Z
Implantatförankrad krona, flera i samma käke, (Metal keramiskt)
Implantatförankrad krona, flera i samma käke (Helkeramiskt)
Implantatförankrad krona, flera i samma käke (Zirconium)
6525
6820
7120
5930
5930
5930
852S
852SK
852SZ
Implantatförankrad krona, flera i samma käke, skruvad där keramen är direkt bränd på distansen(Metal keramiskt)
Implantatförankrad krona, flera i samma käke, skruvad där keramen är direkt bränd på distansen ( Helkeramiskt)
Implantatförankrad krona, flera i samma käke, skruvad där keramen är direkt bränd på distansen ( Zirconium)
7525
7820
8120
5930
5930
5930
853Händgande led vid implantatförankrad bro ( Metal keramiskt)26002195
853KHändgande led vid implantatförankrad bro, helkeramiskt27502195
853ZHändgande led vid implantatförankrad bro, zirconium 29502195
854Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led23052095
855Fästskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat, per implantat525425
856Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led på implantat, per led14251155
Implantatprotetiska åtgärder, forts
857Fästskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona på implantat, per implantat505375
858Distans inklusive centrumskruv, per skyck29001125
861Implantatförankrad bro, överkäke, fyra implantat3860031085
862Implantatförankrad bro, överkäke, fem implantat eller fler4162532365
863Implantatförankrad bro, överkäke, sex implantat eller fler 4565034455
865Implantatförankrad bro,underkäke, fyra implantat eller fler3857530075
871Implantatstödd täckprotes, överkäke, två implantat eller implantatstödd täckprotes, underkäke, oavsett antal implantat2431016975
872Implantatstödd täckprotes, överkäke, tre implantat2635518920
873Implantatstödd täckprotes, överkäke, fyra implantat3039521480
874Tillägg för alveolarbar vid implantat, två implantat33753065
874CTillägg för alveolarbar vid implantat, två implantat vid CadCam-teknik41553065
875Tillägg för alveolarbar vid implantat, tre implantat37053365
875CTillägg för alveolarbar vid implantat, tre implantat vid CadCam-teknik55353365
876Tillägg för alveolarbar vid implantat, fyra implantat 44004000
876CTillägg för alveolarbar vid implantat, fyra implantat vid CadCam-teknik80754000
877Implantatstödd töckprotes, exkl. implantat, komponenter och förankringselement1530013905
878Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck 275 + faktura275
86CTillägg för porslinsfasader hel implantatbro69000
86GGuideskena13000
Reparation av implantat och implantatstödd protetik
880Av- och återmontering av implantatförankrad konstuktion på ett till två implantat20902090
881Reparation av impantatförankrad konstruktion, mindre omfattande utan tandteknisk insats11951085
882Av- och återmontering av implantatförankrad konstuktion på tre eller fler impantat31853185
883Reparation/ombyggnad av fast implantatförankrad konstruktion , tandteknisk insats55505550
884Reparation/ombyggnad av implantatförandkrad bro, omfattande tandteknisk insats1036510365
888Fästskruv, per styck255175
889Centrumskruv, per styck 855605
890Implantatförankrad krona på befintligt implantat71606505
890KImplantatförankrad krona på befintligt implantat, helkeramisk78106505
Utbytesåtgärden
921Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning fram eller hörntand71751120
922Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning molar eller premolar65851490
925Utbytesåtgärd. Operation avseende ett käkbensförankrat implantat inklusive ev. friläggning och distansanslutning vid entandslucka. Implantat ingår81504350
925aUtbytesåtgärd. Används när implantat sätts i två entandsluckor samtidigt 69354350
925bUtbytesåtgärd. Används när implantat sätts i två entandsluckor samtidigt som två ersättningsberättigande implantat sätts29904350
Utbytesåtgärd
926Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat i entandslucka, en per käke (EMAX Zirconium)98856545
926aUtbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat i entandslucka, två eller fler per käke80056545
926KUtbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat i entandslucka, en per käke, skruvad där keramen är direkt bränd på distansen123856545
926KaUtbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat i entandslucka, två eller fler per käke, skruvad där keramen är direkt bränd på distansen 105056545
928Utbytesåtgärd. Operation avseende ett käkbensförankrat implantat inklusive eventuell friläggning och distansanslutning i entandslucka när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på. Implantat ingår81052195
929Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat i entandslucka när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på98404350
929KUtbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat i entandslucka när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på, skruvad där keramen är direkt bränd på distansen123404350
Övrigt
SL 2Blekning , per käke, hem blekning1500
SL 2-1Blekning, upprerad600
SL 3Blekning, avital tand625
SL 3-1Blekning, avital tand inläggsbyte350
SL 4Hemblekning över- och underkäke2350
SL 4-1Kliniktandblekning 3390
SL 5Kliniktandblekning + kompletterande hemblekning 4750
Övrigt, forts
INSkriftligt intyg500
LINSkriftligt intyg, ringa omfattning300
Uteblivande/sena återbud, tidsdebitering från 1000/tim