Gustav III:s Boulevard 46, 169 73, Solna

Цены в Стоматологии | Renaissance Dental

Мы обновляем наши цены, если у вас есть вопросы позвоните нам 08-650-10-60

В случае если вы не пришли на прием или оповестили нас позднее 24 часов. Взымается оплата в соответствии с действующим тарифом стоматологической помощи.

priser

Подключен к страховому фонду

Försäkringskassan / tandvårdsstöd

Läs mer om tandvårdstöd hos på försäkringskassans hemsida

priser

Lån och krediter som ger människor bättre förutsättningar till en god livskvalitet.

Räkna ut och ansök

Human Konto – Ett kostnadsfritt kreditlöfte med möjlighet till
delbetalning utan ränta!

I samarbete med Human Finans erbjuder vi olika alternativ till delbetalning av våra behandlingar. Du kan t.ex. låna räntefritt till din behandling och dela upp din betalning i upp till 24 månader.

Åtgärd Behandling Vårt pris Erbjudande pris Referens-pris
100B Ben block 25000
100EST estetisk plastic kirurgi 10000
100IMP Implantat + krona 22000
100K Kazanjan teknik soft tissue manegement 10000
100 Krona Zirkonium 100% 6300
100P kIRURGISK METHOD 8000
100S Sinus lift 14000
101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 1030 935
103 Kompletterande undersökning, utförd av tandläkare 445 405
107 Omfattande akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare 1270 1155
108 Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare 2075 1885
111 Basundersökning utförd av tandhygienist 810 730
112 Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygi 1050 955
113 Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist 440 400
114 Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning utförd av tandh 650 585
121 Röntgenundersökning av enskild tand 80 60
122 Röntgenundersökning, delstatus 260
123 Röntgenundersökning, helstatus 975 885
124 Panoramaröntgenundersökning 635 575
125 Röntgenundersökning, extraoral 610 560
126 Röntgenundersökning omfattande 1190 1080
127 Röntgenundersökning, delstatus 260 210
128 Röntgenundersökning, större delstatus 400 365
131 Tomografiundersökning, en kvadrant 1620 1080
132 Tomografiundersökning, två kvadranter 2130 1390
133 Tomografiundersökning, tre kvadranter, sinus, käkled eller traumautredning 2630 1705
134 Tomografiundersökning, fyra kvadranter 3140 2020
141 Studiemodeller, för behandlingsplanering 710 640
142 Digitala studiemodeller för behandlingsplanering 510 460
161 Salivsekretionsmätning 770 695
162 Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning 510 415
163 Biopsi 1520 1145
164 Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD) 780 700
201 Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller p 550 475
204 Profylaxskena, per skena 970 885
205 Fluorbehandling, kortare behandlingstid 220 195
206 Fluorbehandling 430 390
207 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten 335 310
208 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande 650 590
209 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande 990 915
20A Borttagande av tandsten och/eller professionell tandrengöring 500
20B Borttagande av tandsten och/eller professionell tandrengöring, mindre omfatta 835
20C Borttagande av tandsten och/eller professionell tandrengöring, mer omfattande 1610
20D Professionell tandrengöring med Airflow 500
213 Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention, 60 minute 1200
214 Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention 555
301 Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling 490 445
302 Sjukdomsbehandlande åtgärder 910 830
303 Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling 1610 1230
304 Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande 2020 1840
311 Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 530 475
312 Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar e 220 190
313 Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer 1520 1200
314 Beteendemedicinsk behandling 705 555
321 Icke-operativ behandling av kariessjukdom 550 480
322 Stegvis exkavering 1350 1225
341 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning 800 590
342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning 1350 1150
343 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande be 2100 1735
362 Lustgassedering, per gång 990 900
401 Tanduttagning, en tand 1320 1160
402 Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand 1810 1655
403 Tanduttagning, tillkommande, enkel 510 460
404 Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller ann 3750 3415
405 Omfattande dentoalveolär kirurgi 5100 4555
406 Tanduttagning, övertalig tand 1320 1160
407 Övrig detoalveolär kirurgi eller plastik, per operationstillfälle 5000 2250
408 Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande 5100 4550
409 Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med parodontalkir 1850 1670
410 Tanduttagning, ytterligare när flera tanduttagningar utförs under samma dag el 1115 905
420 Implantat, per styck 3400 3060
421 Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat 6900 3430
422 Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik 1900 1645
423 Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat 8000 4995
424 Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik 2100 1845
425 Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat 11000 6910
426 Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik 2800 2465
427 Benaugmentation med egen benvävnad, per operationstillfälle 4800 4350
428 Benaugmentation med benersättningsmaterial, per operationstillfälle 5750 5250
429 Kirurgiskt avlägsnande av implantat, per operationstillfälle 4700 4290
430 Peri-operativ kirurgi vid implantatkirurgi, tilläggsåtgärd 1900 1655
431 Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentatio 3500 2760
432 Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstalla 3500 2055
433 Sinuslyft utan autologt ben eller benersättningsmaterial i samband med implan 14000 1135
435 Avlägsnande av ett implantat 1500
436 Avlägsnande av implantat, enkel 900 800
441 Parodontalkirurgisk behandling vid en eller två tänder eller kirurgisk behandlin
442 Parodontalkirurgisk behandling vid tre till sex tänder, per operationstillfälle
443 Kirurgisk behandling av periimplantit vid två till fyra implantat, per operation
444 Omfattande parodontalkirurgisk behandling vid sju tänder eller fler, eller vid t
445 Omfattande kirurgisk behandling av periimplantit vid fem implantat eller fler,
446 Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tillä 2530 1975
447 Rekonstruktiv behandlingling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd, per o 2020 1335
448 Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd, per operationstil 1515 815
44A Tillägg för benersättning 2000
44B Tillägg för membran 2000
44C Tillägg för komponenter utöver standard (under konsult) 500
44D Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare 4000 1885
451 Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3–3 4100 3555
452 Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kva 5500 4915
453 Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med par 4200 3745
454 Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med par 5500 4915
480 Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd 400 355
501 Rensning och rotfyllning, en rotkanal 4170 3710
502 Rensning och rotfyllning, två rotkanaler 4900 4475
503 Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler 6150 5615
504 Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler 6700 6120
50A Explorativ endodontisk behandling el, upprensad tand där behandling avbryts 900
50B Explorativ endodontisk behandling el, upprensad tand där behandling avbryts, 1800
50C Behandling av tand med resorption, perforation eller öppet apex, inkl material 1800
50D Borttagande av frakturerad fil i rotkanal 900
50E Borttagande av frakturerad fil i rotkanal, mer omfattande 1800
520 Akut endodontisk behandling, annan behandlare 1090 990
521 Akut endodontisk behandling 990 875
522 Komplicerad kanallokalisation 990 880
523 Stiftborttagning 1480 1280
541 Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle 4500 4000
541-1 Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle 4500 4000
542 Apikalkirurgisk behandling,ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tillä 1325 1125
601 Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per 4300 3825
602 Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per 4300 3825
603 Reponeringsskena, per skena 6700 6085
604 Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologiska indikationer, 2600 2295
606 Motorisk aktivering 660 585
607 Bettslipning för ocklusal stabilisering 900 820
701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand 720 665
702 Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand 1150 1050
703 Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand 1410 1290
704 Fyllning av en yta på molar eller premolar 950 850
705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar 1470 1245
706 Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar 1830 1660
707 Krona i plastiskt material, klinikframställd 2080 1885
708 Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd 660 600
800 Permanent tandstödd krona, en per käke (metal keramik) 6850 6255
800K Permanent tandstödd krona, en per käke 7100 6255
800Z Permanent tandstödd krona, en per käke 7400 6255
801 Permanent tandstödd krona, flera i samma käke(Metal keramik) 5400 4855
801K Permanent tandstödd krona, flera i samma käke 6200 4855
801Z Permanent tandstödd krona, flera i samma käke 6700 4855
802 Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift 3780 3430
803 Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift 1810 1645
804 Hängande led vid tandstödd protetik, per led 2600 2375
804K Hängande led vid tandstödd protetik, per led 2610 2375
804Z Hängande led vid tandstödd protetik, per led 2900 2375
805 Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd 2250 2035
805K Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd 2250 2035
805Z Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd 2550 2035
806 Radikulärförankring vid avtagbar protes 4100 3720
807 Semipermanent krona eller hängande led, per led 2920 2660
808 Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner 4100 3650
809 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande 1290 1135
810 Skalfasad 6500
811 Cementering av lossnad protetisk konstruktion på tand eller implantat, per stöd 690 630
811-1 Cementering av lossnad protetisk konstruktion på tand eller implantat, per stöd 955 630
812 Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats 1770 1610
813 Broreparation med tandteknisk insats 5400 4895
814 Broreparation med tandteknisk insats, omfattande 9250 8450
815 Sadelkrona 6190 5640
822 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder 4400 3970
822-1 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder, flexible 5000
823 Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 6140 5590
824 Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad 13000 11845
825 Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachm 14700 13400
826 Attachments, per styck 115 105
827 Hel underkäksprotes 11100 10065
828 Hel överkäksprotes 11100 10065
829 Immediatprotes, hel käke 8300 7535
831 Justering av avtagbar protes 445 410
832 Lagning av protes eller tillsättning av protestand 2025 1360
833 Rebasering av protes 3050 2775
834 Lagning av protes där avtryck krävs 2350 2115
835 Rebasering och lagning av protes 3620 3295
836 Komplicerad lagning av protes 4520 4120
837 Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs v 7750 7120
839 Inmontering av förankringselement, per käke 3560 3240
845 Ocklusionskorrigerande bettslipning 2310 2110
846 Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning, eller bett 5560 4700
847 Klammerplåt 4750 4300
848 Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, 660 600
850 Implantatförankrad krona, en per käke (MK) 9670 8790
850E Implantatförankrad krona, en per käke (E-Max) 12500 8790
850S Implantatförankrad krona, en per käke (E-Max) 12500 8790
850SK Implantatförankrad krona, en per käke (MK) 9670 8790
850SZ Implantatförankrad krona, en per käke (Screw 2inc) 12500 8790
850Z Implantatförankrad krona, en per käke 12500 8790
852 Implantatförankrad krona, flera i samma käke 7495 6815
852K Implantatförankrad krona, flera i samma käke 7495 6815
852S Implantatförankrad krona, flera i samma käke 7525 6815
852SK Implantatförankrad krona, flera i samma käke 8000 6815
852SZ Implantatförankrad krona, flera i samma käke 12500 6815
852Z Implantatförankrad krona, flera i samma käke 12500 6815
853 Hängande led vid implantatförankrad bro 2600 2375
853Z Hängande led vid implantatförankrad bro 3200 2375
854 Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led 2500 2325
855 Fästskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat, per implantat 640 580
856 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande 1775 1615
857 Fästskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona på im 575 525
858 Distans inklusive centrumskruv, per styck 2900 1365
859 Integrerad distans/kopplingskomponent 2900 1165
861 Implantatförankrad bro, överkäke, fyra implantat (Acryl) 38600 34375
862 Implantatförankrad bro, överkäke, fem implantat (Acryl) 41625 36490
863 Implantatförankrad bro, överkäke, sex implantat eller fler (Acryl) 45650 38130
865 Implantatförankrad bro, underkäke, 4 implantat eller fler (Acryl) 38575 33245
86C Tillägg för porslinsfasader hel implantatbro 6900
86G Guideskena 3000
871 Implantatstödd täckprotes, överkäke, två implantat eller implantatstödd täckpr 24310 18820
872 Implantatstödd täckprotes, överkäke, tre implantat 26355 21210
873 Implantatstödd täckprotes, överkäke, fyra implantat eller fler 30395 23965
874 Tillägg för alveolarbar vid implantat, två implantat 5250 4745
874C Tillägg för alveolarbar vid implantat, två implantat 5250 4745
875 Tillägg för alveolarbar vid implantat, tre implantat 6200 5590
875C Tillägg för alveolarbar vid implantat, tre implantat 6800 5590
876 Tillägg för alveolarbar vid implantat, fyra implantat 8150 7445
876C Tillägg för alveolarbar vid implantat, fyra implantat 9740 7445
877 Implantatstödd täckprotes, exklusive implantat, implantatkomponenter och för 17100 15600
878 Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck 330 305
880 Av- och återmontering av implantatförankrade konstruktioner på ett till två im 2370
881 Reparation av implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande 1310 1210
882 Av- och återmontering av implantatförankrade konstruktioner på sammanlagt t 3235
883 Reparation/ombyggnad av fast implantatförankrad konstruktion med tandtekni 5100 3250
884 Reparation/ombyggnad av implantatförankrad bro där omfattande tandteknisk 11555 7960
888 Fästskruv, per styck 255 190
889 Centrumskruv, per styck 855 400
890 Implantatförankrad krona på befintligt implantat 7160
890K Permanent tandstödd krona, en per käke 7810
892 Läkdistans, per styck 450 355
893 Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre impl 1250 1170
894 Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre im 1250 1225
895 Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler i 1700 1545
896 Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler 1850 1660
897 Åtgärdande av tekniska implantatkomplikationer 2800 2570
900 Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader 10800 9805
901 Tandreglering, en käke, aktiv behandling högst 1 år 16000 14720
902 Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år 21000 18310
903 Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1.5 år till 2 år 23000 21575
904 Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år 29100 26730
905 Tandreglering, två käkar, aktiv behandling högst 1 år 22300 20755
906 Tandreglering, två käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år 26500 24345
907 Tandreglering, två käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år 30500 27935
908 Tandreglering, två käkar, aktiv behandling mer än 2 år 35600 33645
921 Utbytesåtgärd. Krona istället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller 7125 1290
922 Utbytesåtgärd. Krona istället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller 6585 1660
925 Utbytesåtgärd. Operation avseende ett käkbensförankrat implantat inklusive ev 8000 4855
926 Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat 12500 7230
926Ema Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat 12500 7230
926MK Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat 12500 7230
926ZS Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat 12500 7230
928 Utbytesåtgärd. Operation avseende ett käkbensförankrat implantat inklusive ev 8105 2375
929 Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat 9840 4855
929K Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat 12340 4855
940 Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka 13500 12085
941 Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka när åtgärd 800 eller 801 h 7750 7230
AkutB Akut Barn 1000
AVTR Avtryck med silikon, alginat motstående käke index färg A3
CBCT CBCT
Cer kr Ceramic krona eller fasad 6500
DA Diagnosis
F. avg Fakturaavgift 50
k-lam Only covers or masks the outer surface of teeth (labially) 5000
k-line Clear Aligners 30000
k-sm Covers teeth from inside and outside (Labial and lingual) 5000
Kons Omfattande akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare 1755 1155
Konst Konsultation implants 995
Lab Monika Dental
LIN Skriftligt intyg, ringa omfattning 300
LN Skriftligt intyg 500
MaZk M material zirconium 20000
MocUpp Moc upp 5000
PA Patientavgift 200
Pat sj Patient sjuk
Pat.av Patientavgift, landstingspatient. 200
Provis Tillfälliga kronor akrylik 400
rend1 reendo av en rot canal 1000
SL 2-1 Blekning, upprerad 600
SL 2 Blekning, per käke , hem blekning 1500
SL 3 Blekning, avital tand 1100
SL 3-1 Blekning, avital tand inläggsbyte 550
SL 4 Hemblekning över- och underkäke 2700
SL 4-1 Kliniktandblekning 4000
SL 5 Kliniktandblekning + kompletterande hemblekning 4900
UB Uteblivet per halvtimme bokad besök 350
waxUpp Wax upp 3000
Zr pon Zirconium pontic 2900
Vi använder cookies för att anpassa innehåll och för att analysera vår trafik. Bestäm om du är villig att acceptera cookies från vår webbplats.