Rotbehandling

Rotbehandling är:

Rotfyllning – Endodonti

I en levande tand finns ett hålrum som innehåller en nerv-kärlsträng som kallas tandens pulpa.
En rotbehandling kan bli nödvändig när pulpan är skadad. Skadan kan bero på djupa hål (karies), djupa fyllningar, slag mot tanden eller tandgnissling som ger sprickor.

Symptom

Någon gång kan tanden ändra färg. I en del fall kan nervskadan äga rum utan några påtagliga symptom och upptäcks först vid en röntgenundersökning. Man kan uppleva olika symptom som tecken på en pulpaskada, exempelvis kraftiga isningar vid kyla eller värme. Ibland är symptomen av övergående natur, ibland kan de övergå till rejäl tandvärk. Ibland kan tanden ömma vid tuggning. Vid större processer kan även en svullnad i och utanför munnen uppstå.

Behandling

Den vanligaste behandlingen är en så kallad ”rotfyllning” vilket innebär att rotkanalen rensas från vävnadsrester och bakterier och sedan fylls med ett rotfyllningsmaterial. För att komma åt rotkanalen måste man borra sig genom tanden. Själva rensningen utför med hjälp av specialinstrument och därefter kompletteras med spolning med antibakteriella vätskor.
Själva rotfyllningen tar olika lång tid och kan vara mer eller mindre komplicerad, beroende på hur många rötter tanden har och hur trånga och krökta kanalerna är. Vanligtvis kan behandlingen slutföras vid ett eller två tillfälle.
Tanden förses sedan med en lagning eller en krona. En rotfylld tand kan bli något skörare än en frisk tand, men håller i regel i många år.

Efterbesvär

Efter behandling kan man uppleva tillfälliga och övergående besvär i form av ömhet eller lätt värk. Besvären kan sitta i ett par timmar eller någon dag efter ingreppet. Ingen medicinsk behandling har, trots stor noggrannhet vid ingreppet, 100% prognos. Om det skulle visa sig att tanden inte vill läka efter ingreppet kan man behöva komplettera med ett kirurgiskt ingrepp som apikalkirurgi.

Illustration

rotbehandling
rotbehandling solna
rotbehandling stockholm