OPG,CBCT datortomografi

opg - cbct datortomografi solna

Vid misstanke om sjukdom kan flera bilder eller mer avancerade röntgenmetoder behöva användas som OPG och CBCT

OPG: står för OrthoPantoGram och är en röntgenbild som visar en panoramabild av tänderna, benstrukturen i över- och underkäke, bihålorna samt käklederna.
Med hjälp av OPG kan vi bättre diagnostisera sjukdom i käkbenet och göra en bra bedömning av visdomständernas läge och sprickningsgrad.
CBCT:
Är tandvårdens modernaste röntgentechnologi för diagnoser med 3-dimentionella röntegbilder.
CBCT: röntgen använder vid planering inför implantatbehandlingar – för att exakt på bästa sätt bestämma placering av implantatet i käkbenet.
CBCT: röntgen också använder vi vid svårdiagnostiserade smärttilstånd och för bättre diagnostik av visdomständernas läge.