Kirurgi

Parodontal kirurgi

kirurgi solna

Parodontit eller tandlossning, som vi vardagligt kallar det, är en infektionssjukdom med viss ärftlighet. Sjukdomen ger inflammation i tandköttet med svullnad och blödning som följd. Om detta inte behandlas i tid kan fästet runt tänderna skadas så att man på sikt förlorar tänder. Behandling mot tandlossning sker både icke-kirurgiskt och kirurgiskt.

Behandling av parodontit eller tandlossning sker genom att man förbättrar infektionskontrollen, dvs munhygienen, och avlägsnar beläggningar och tandsten runt tänderna så att infektionen kan läka ut. Behandlingen måste sedan följas upp regelbundet för att vara lyckad på sikt. Behandling av tandlossning kan ske på flera sätt:

Alternative 1.

Avlägsnande av tandsten och bakteriebeläggningar, utjämning av ojämnheter i benet runt tänderna, plastik av tandköttet för att skapa optimala förhållanden för rengöring runt tänderna.

Alternative 2. 

Avlägsnande av tandsten och bakteriebeläggningar, återskapa fäste runt tänderna med hjälp av regenerationsbehandling. Regeneration (återskapande av ben och fästeapparaten runt tänderna) kan ske med hjälp av Emdogain, ett protein som drar igång kroppens egna cell-och reparationskaskad, eller genom att man lägger in olika typer av benersättningsmaterial, antingen ensamma eller i kombination med Emdogain.

Kirurgisk behandling

Den här typen av behandling används oftast i den estetiska zonen i munnen, dvs. i fronten, i de fall där det är viktigt att försöka återskapa det fäste som gått förlorat för att kunna behålla en fin tandköttsinramning av tänderna.

Tandutdragning kirurgi

Man brukar dra ut en tand när det inte finns några andra alternativ. Ibland är tanden svårt skadad att den inte längre går att rädda. Det finns flera skäl till att ta bort en tand. Tanden kan vara svårt kariesangripen, eller så kan patienten ha långt gången tandlossning - parodontit. Det kan finnas en akut varhärd längst ner i tandens rot eller så kan tanden vara svårt skadad till följd av en olycka. I vissa fall kan man också behöva ta bort en tand i samband med tandreglering eller protetiskt behandling. Borttagning av en tand görs också ofta vid en tandsanering före strålbehandling.
 

Visdomständer kirurgi

När visdomständerna inte längre får plats i tandbågen förhindras de från att komma fram. Ofullständig tandsprickning medför ofta en inflammation i vävnaden runt tanden, vilket kallas perikoronit.
Perikoronit kan orsaka smärta, en hettande känsla och svullnad samt begränsningar i munnens öppningsrörelse. Tandköttsfickan kan utsöndra var, vilket gör att man kan koppla dålig smak och lukt till sjukdomsbilden. Perikoronit behandlas med antibiotika, men när det lugnat ner sig bör man ta bort visdomstanden för att undvika en ny inflammation. Eftersom visdomständerna dessutom ligger längst bak i tandbågen är de svåra att hålla rena och angrips lätt av karies.

Apikal kirurgi (Rotspetsoperation)

Om det skulle visa sig att tanden inte vill läka efter rotbehandling kan man behöva komplettera med ett kirurgiskt ingrepp - rotspetsoperation. Detta alternativ innebär ett kirurgiskt ingrepp där man skapar en ingång genom slemhinnan in till rotspetsen, vilket möjliggör att tanden kan rotfyllas från detta håll i stället. Behandlingen görs helt smärtfritt under lokalbedövning.
Efter ett kirurgiskt ingrepp bör man räkna med svullnad några dagar. Den sårsveda som upplevs direkt efter ingreppet kan botas med receptfria, smärtstillande läkemedel. Instruktioner kring munhygien med mera får du direkt efter ingreppet. De stygn som placeras efter ingreppet avlägsnas sedan ca 10 dagar efter ingreppet.