Opalescence® Endo

  • 35 % väteperoxid
  • Används för att behandla missfärgade rotfyllda tänder
  • Enkel att applicera i pulparummet
  • 3 till 5 dagars behandling, ofta kortare

Tillämpningar
För medicinsk blekning av avitala tänder (”Walking Bleach”-teknik). Rotfyllningen täcks först med glasjonomercement och sedan appliceras den bruksfärdiga gelen (verksamt ämne: 35% H202) direkt i den avitala tan-den, Tandem försluts provisoriskt. Efter 3 5 dagar kan blekningsresultatet utvärderas och behandlingen vid behov upprepas. Blekgelen är färglös och mycket styv. Det är enkelt att applicera den i kaviteten och sedan göra en provisorisk fyllning.

Blekgelen är inte avsedd för användning vid trauma, vid tecken på cervikal resorption eller efter flera blekningsförsök.

Opalescence ® Endo

Före/Efter

 Opalescence ® Endo  Före/ Efter

Före/Efter

Opalescence ® Endo Efter