Opalescence® Boost

  • BEHÖVER INTE LAMPA!
  • Kraftfull 40 % väteperoxrdgel
  • Två 20-minuters appliceringar för en total behandlingstid på 40 minuter
  • Exakt tillförsel, enkel att se för fullständig borttagning
  • Färskt medel vid varje applicering
  • Opalescence tandblekningsgel innehåller PF (P för kaliumnitrat, F för fluorid), vilket hjälper till att bibehålla tandemaljens hälsa under hela blekningsförfarandet.
  • FORVARAS i KYLSKÄP

Tillämpningar 
För medicinsk tandblekning, i behandlingsstolen på kliniken. Opalescence Boost år en alternativ, konserverande metod (jämfört med kronor, skalfasader etc.) för att behandla mörka tänder med intern missfärgning orsakad av sjukdom, olycksfall eller medicinsk behandling som t.ex. kongenitala, systemiska, metaboliska, farmakologiska, traumarelaterade eller iatrogena faktorer såsom dental fluoros, gulsot, tetracyklin och missfärgning från Minocyklin hos vuxna, porfyri, trauma och fetal erytroblastos.
Med Opalescence Boost kan tandläkaren behandla missiårgningar på ett mycket fokuserat och effektivt sätt.

Tandblekning boost Stockholm